Seminarium: Räcker maten, räcker marken?

Tid 28 Maj 2010 09:00 – 12:00

Plats KSLA, Drottninggatan 95B i Stockholm

Mer än en miljard människor får idag inte tillräckligt med mat. Vad beror det på? Vilken roll spelar de stora livsmedelsföretagen och de globala handelsreglerna? Hur kan jordbruket i de fattiga länderna utvecklas så att rätten till mat kan tryggas både nu och i framtiden? Vad borde politikerna i Sverige prioritera? Peter Einarsson, skribent, presenterar den 28 maj en ny debattskrift om hunger, jordbruk, handel och global solidaritet. Dessutom blir det kommentarer och paneldiskussion med Elisabeth Gauffin från LRF och IFAP (internationell bondeorganisation) och Anita Ingevall från Sida. Seminariet leds av Kenneth Hermele från Forum Syd och Gunnel Axelsson-Nycander från Svenska Kyrkan. Anmälan senast 25/5 till: maud.johansson@forumsyd.org Arrangörer: Skriften och seminariet är ett samarrangemang av Forum Syd, Kooperation Utan Gränser och Svenska Kyrkan.

Kategorier

  • kooperation utan gränser
  • biståndsprojekt
  • bistånd
  • småskalig livsmedelsproduktion
  • rättvisa

Kontakter

Ola Richardsson

Presskontakt Pressansvarig +46 72 070 97 20