Pressmeddelande -

Nytt klimatmöte lockar svenskt näringsliv

Den 1-2 juli i år kommer företagsledare, entreprenörer och experter från näringslivet att samlas på Gotland för att delta i Sveriges första World Ecological Forum. Klimatåtgärder står i fokus för mötet och bland deltagarna väntas toppchefer från både svenska och utländska företag.

”Bakslaget i Köpenhamn var väntat. Utan företagen är det omöjligt att skapa ett effektivt miljöarbete”, säger Alec Arho Havrén, ordförande för World Ecological Forum. ”Vi vet att det finns ett stort intresse från näringslivets sida men det behövs fler konkreta lösningar och ett större utbyte av idéer. Där ser vi en möjlighet att verka som en plattform.”

Inför 2010 har flera svenska börsbolag satt upp skärpta mål för att ta ett större klimatansvar. Men det är inte tillräckligt. För att nå det omtalade tvågradersmålet uppger FN:s klimatpanel att utsläppen måste minska med cirka 4 procent per år. En kartläggning från organisationen Carbon Disclosure Project visar att målsättningen för världens 100 största börsföretag bara ligger på 1,9 procent.

”Att få till kostnadseffektivare utsläppsminskningar är viktigt. Dessutom för marknaden för utsläppsenheter med sig nya spännande investeringsmöjligheter. Detta är ett ämne som väcker stort intresse både bland företag och finansiella investerare och som kommer att diskuteras under konferensen”, säger Tomas Otterström, vice VD för GreenStream Network Abp och medlem i styrgruppen för World Ecological Forum.

Innovationer står också högt på konferensen agenda. Ett initiativ som ska sporra deltagarna till aktiva insatser är the World Ecological Forum Innovation Race. Tävlingen går ut på att utveckla ny miljöteknik och riktar sig till individer och grupper från företag, entreprenörer och studenter.

För att stödja tekniköverföring har World Ecological Forum också inlett ett samarbete med Tynax, världens största handelsportal för ny teknologi. Idag har portalen över 12,000 sökbara innovationer. ”Det är viktigt att uppfinningar och ny teknologi från forskningslaboratorier hamnar i händerna på ingenjörer och utvecklare av nästa generations produkter. Det gör initiativet mellan Tynax och World Ecological Forum till ett viktigt steg i utvecklingen av ett globalt handelsutbyte av miljöteknik”, säger Jon Rortveit, CEO för Tynax. 

För mer information, kontakta:

Ordförande/ Alec Arho Havrén
Tel: +46-(0)731-822 822
E-post: alec.arhohavren@worldecologicalforum.com

Kommunikationschef/ Jenny Harler
Tel: +46-(0)73-983 43 92
E-post: jenny.harler@scencia.com

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • 2010
 • gotland
 • grönt näringsliv
 • klimat
 • klimatkonferens
 • klimatmöte
 • klimatpolitik
 • konferens
 • miljö
 • miljökonferens
 • miljöteknik
 • svenskt näringsliv
 • visby
 • world ecological forum

Om World Ecological Forum
World Ecological Forum är en konferens som samlar miljömedvetna företagsledare, beslutsfattare och aktörer för att utbyta idéer och driva miljöfrågor och arrangeras med stöd från ekokommun Gotland. Årets konferens anordnas på Wisby Strand Congress & Event från den 1-2 juli 2010. Läs mer på www.worldecologicalforum.com.


Foto: Jörgen Borg (Entré - Wisby Strand Congress & Event)

Kontakter

Jenny Harler

Presskontakt Kommunikationschef +46-(0)73-983 43 92

Relaterat innehåll