Pressmeddelande -

Ny generation av kommunicerande signalomvandlare

Ökad processtransparens med Ethernet- Weidmüller presenterar en ny generation av kommunikationsaktiverade signalomvandlare

Effektiv kommunikation mellan olika nätverksenheter och sömlös kommunikation från fältnivå ända upp till företagsledningen med endast en nätverksteknik - Weidmüller reagerar på dessa trender inom industriell automation med sina kommunicerande signalomvandlare, utrustade med ett Ethernet-gränssnitt där dessa moduler kan vara inbäddade i befintlig Ethernetstruktur. De nya signalomvandlarna visades i "Future Zone" i Weidmüllers monter under HMI-mässan i Hannover. Det huvudsakliga syftet med de koncept som visades i zonen var att ta fram ett underlag för diskussioner och få ta del av användarnas önskningar, förslag och idéer.

Under parollen "Större processtransparens med Ethernet" påbörjar Weidmüller trenden att integrera "Industriell Ethernet" som en kommunikationsteknik för diskreta komponenter inom automationsteknik. Vid mässan i Hannover 2010 ställde Weidmüller ut de första prototyperna av en ny generation signalomvandlare utrustade med ett Ethernet-gränssnitt. Baserat på ett applikationsprocessexempel visades integreringen av enheterna i ett befintligt industriellt Ethernet-nätverket, liksom samspelet mellan komponenterna på en konkret nivå. Den aspekt som gör denna lösning särskilt speciell är att förutom typiska funktioner såsom signalinsamling, -omvandling, -standardisering och –utgångar, ger våra Ethernet-kommunicerande signalomvandlare också omfattande diagnostiska funktioner för mer processtransparens. Den nya signalomvandlaren visar att det är möjligt att göra nätverkskomponenter i automationsteknik enklare och effektivare. Om alla enheter i en installation ansluts i ett nätverk i ett enda övergripande system med samma, enda bus-teknik är det möjligt att oberoende av fabrikat utbyta data och diagnostiska funktioner mellan nätverksenheterna.

Omfattande och transparent processinformation
Händelsekontrollerad överföring av diagnostisk information via signalomvandlare uppfyller användarnas krav på omfattande och transparent processinformation. Tack vare Ethernet-baserad kommunikation kommer alla diagnostiska uppgifter att vidarebefordras från en signalomvandlare till styrsystemet eller överordnade system. Diagnostiska uppgifter som görs tillgängliga genererar en betydligt mer exakt bild av enheten, sensorn och processen än vad som är möjligt vid användning av konventionella omvandlare.

Prototyperna kan kontinuerligt övervaka mätvärden. De kan till exempel generera ett larm beroende av processtatus, till exempel, om uppmätta värden överstiger eller understiger användardefinierade gränser. Följaktligen närmar sig uppgiften att mäta och omvandla processvärden betydligt närmare till styr- och kontrollsystemen. Diagnostiska alternativ som annars skulle kräva komplexa processenheter kan utvidgas till samtliga mätningar i en applikation.

Snabb och enkel integrering
Förutom ökad processtransparens, är den låga installationskostnader också en ytterligare, betydande fördel med Ethernet-baserade signalomvandlare. Eftersom företagen oftast redan har ett Ethernet-nätverk installerat för att länka deras kontorsdatorer i produktionsmiljö är det möjligt att snabbt och enkelt integrera de kommunikationsklara enheter som krävs för att styra och övervaka produktionsprocessen. Två branschstandarder kompatibla med alla processtyrningssystem finns i form av FDT/DTM och OPC för att underlätta integrationen av styr- och kontrollsystem.

 

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • signalomvandlare
  • ethernet
  • kommunikation
  • switch
  • gränssnitt

Weidmüller positionerar sig framgångsrikt över hela världen, på en uthållig bas som den ledande leverantören av lösningar för elektriska anslutningar, överföring, konditionering och omvandling av kraft, signaler och data i industriella omgivningar.