Pressmeddelande -

Ny IP67-klassad, tom kapsling för givar- och ställdonsanslutningar från Weidmüller

Weidmüller har utvecklat en mycket funktionell kapslingsfamilj i sin nya, IP67-klassade kapsling för SAI-lösningar. Och eftersom det inte krävs någon ingjutning är enkelt montage en utmärkande egenskap. Som ett resultat är SAI-kapslingarna särskilt lämpade för kundspecifik utveckling som kunderna själva gör och integrerar i kapslingen. M12 mönsterkorts-kontakter kan beställas separat för skräddarsydda kapslingslösningar. Alla kontakter är utformade för att klara kontinuerliga drifttemperaturer upp till 105°C. De tomma kapslingarna finns i två storlekar - i bredderna 54 mm och 30 mm, med den senare också i en längre och en kortare version. Utöver enkelt kapslingsmontage, är produktionen ännu mer förenklad genom reflow-kompatibla M12-kontakter som plockas direkt ur förpackningstråget, till kretskortet. Liksom I/O-lock med M12-hylsor (2 x 4, valfritt skärmade eller oskärmade) erbjuder Weidmüller även I/O-lock med 2 x 8 M8-hylsor. Locken för överordnade anslutningar (fältbuss, matning) finns med tre M12- och ett M12- eller M8-uttag. Den 30 mm breda tomma kapslingen kan även rymma M12- eller M8-kontakter (1 x 4 eller 1 x 8).

Det finns en uppsjö av alternativ för IP20 klassade elektronikkapslingar för montage på skena. Saker och ting är annorlunda i IP67-världen: Användaren frågar sig alltid hur kapslingen kan skyddas mot inträngning av fukt och damm. Många tillverkare sätter sin tilltro till ingjutningsteknik vilken har visat sig inte vara helt oproblematisk i dagligt bruk. Men för små serier och i företag där gjutmassa inte används varje dag utgör denna teknik ytterligare ett hinder att övervinna. Som ett svar har nu Weidmüller utvecklat en kapsling som tar bort behovet av ingjutning. Dessutom, eftersom de nödvändiga M12-anslutningarna finns som THT-komponenter i trågförpackningar (THT = Through-Hole Technology) erbjuder denna kapslingsfamilj för SAI-lösningar möjligheten att köra korten i en reflow-process. Om det uppstår problem på kretskortet är det möjligt att öppna kapslingen vid ett senare tillfälle för att lokalisera och identifiera felkällan på kretskortet.

Åtta M12-anslutningar (2 x 4) monteras normalt på ena sidan på den 54-mm breda SAI-kapslingen. Fyra kontakter (2 x 2) kopplas till buss- och matningssidan. Dessa områden är åtskilda av ett transparent lock, vilket möjliggör inställningar efter det att montaget är slutfört. Konstruerade för användning i applikationer med kontinuerlig drifttemperatur på 105°C är de reflow-kompatibla M12-kontakterna en speciell höjdpunkt. Anslutningarna kan köpas var för sig för att stödja kundernas strävan att utveckla sina egna kapslingskoncept.

Den tomma SAI kapslingen i detalj: Upplysta pilikoner visar status för varje kanal och stöder därmed felsökning på plats. Som ett alternativ erbjuder Weidmüller lasermärkning. Det är möjligt att med laser gravera symboler, data, ritningar eller detaljerad text på kapslingen. Ett annat föredömligt inslag i dessa SAI-kapslingar är dess servicevänliga konstruktion: Den enkla konstruktionen med snäpplåsning underlättar en snabb felsökning, vilket bara är möjligt utan ingjutning. Och tack vare isoleringsmaterial i Pocan, har SAI-kapslingarna visat sig särskilt robusta och tåliga. M12-kontakterna för mönsterkort finns i en rad olika versioner, inte bara som A- och B-kodade, utan också i D-kodade versioner. Kretskortskontakterna är 100 % reflow-kompatibla och uppfyller de höga krav som ställs för processen. Dessutom lämpar de sig för andra lödprocesser. Alla SAI-kapslingar är konstruerade för att uppfylla skyddsklass IP67, och som sådana är de väl lämpade för användning i tuffa utomhusmiljöer.

Användaren kan montera SAI-kapslingar i bara några få steg:
Skruva ihop kapslingen: Positionera ramen med I/O-lock och busslock i fixturen, placera kretskortet i ramen och skruva fast ramen (observera skruvarnas montageföljd och åtdragningsmoment: 0.6 Nm). Den ingjutna tätningen garanterar IP-klassen. Snäpp fast underdelen: Snäpp underdelen till ramen i fixturen. Slutmontering: Snäpp på det genomskinliga locket och dra åt skruvarna (åtdragningsmoment: 0,5 Nm), passa in O-ringarna med donet, snäpp på kapslingsskärmen, och vid behov även tillbehör (MultiCard, skyddshuvar, följesedlar ).

Om kunden inte hittar en lämplig kapslingslösning trots våra stora sortiment, kan Weidmüller utveckla ett kostnadseffektivt kapslingskoncept anpassat till den enskilda kundens behov. Med sin långa historia av att möta kundens krav, har Weidmüller möjlighet att tillhandahålla prisvärda lösningar som uppfyller kundernas behov, inklusive små serier.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • kapsling
  • sai
  • ip67
  • weidmüller
  • givar- och ställdonsanslutningar
  • kapslingskoncept

Weidmüller positionerar sig framgångsrikt över hela världen, på en uthållig bas som den ledande leverantören av lösningar för elektriska anslutningar, överföring, konditionering och omvandling av kraft, signaler och data i industriella omgivningar.