Pressmeddelande -

Signaltekniken anpassar sig till nya maskindirektivet

Weidmüller och Pfannenberg presenterar nya säkerhetsnormerade alarmprodukter för användning inom process och maskinbyggnation.


Pfannenberg visar sitt nya produktprogram av varningsmateriel inom ljud och ljus. Dessa har utvecklats i överensstämmelse med de nya EN ISO 13849-1- och DIN IEC 62061-standarderna. Vid den internationella SPS/IPC/Drives-mässan 2009 i Nürnberg presenterades den säkerhetsrelaterade varningssirenen ur DS-serien och blixtljus från Quadro- och PMF-serien.


Den 1 januari 2010 trädde två nya standarder för konstruktion och utveckling av maskiner i kraft. Dessa har harmoniserats inom ramen för EU: s nya maskindirektiv och EN ISO 13849-1 och DIN IEC 62061. EN ISO 13849-1 ersätter EN 954-1-standarden från gamla maskindirektivet 98/37/EG, som under mer än tio år har definierat grundläggande krav på utförande, dokumentation och maskinsäkerhet. Den 1 januari 2010 trädde EU: s nya maskindirektiv 2006/42/EG i kraft, vilket innebär att man återkallar föregångaren. Det nya direktivet innebär nya tvingande säkerhetsstandarder. För mekanik- och automationsingenjörer resulterar detta i förändringar av produktcertifiering: detta kommer sannolikt också hädanefter att spela en roll vid fastställandet av komponentsäkerhet. Följden av detta innebär att direktivet EN954-1 avseende maskinsäkerhet sannolikt kommer bli mindre betydelsefullt i framtiden.

Optiska och akustiska varningsmateriel från Pfannenberg, som är utrustade med erforderliga säkerhetsegenskaper, kommer att uppfylla de olika säkerhetsnivåernas krav. De sträcker sig från enkla fristående enheter med en säkerhetsfunktion till enheter med komplex funktionalitet för mer krävande säkerhetsmiljöer. Generellt är de självövervakande och kan därmed utföra självdiagnostiska tester. Pfannenbergs robusta och industrianpassade produkter kan därför snabbt och säkert integreras i hela maskinens säkerhetskoncept.


Med sina nya produktserier stödjer Pfannenberg marknaden genom att göra tekniska säkerhetsparametrar för larmapplikationer tillgängliga. Därmed gör Pfannenberg det möjligt att uppfylla kraven på maskinsäkerhet.

De nya produkterna innebär att maskintillverkaren lättare och på kortare tid kan få hela maskinen certifierad. Dessutom har maskinkonstruktören fördel av detta i sin säkerhetsplanering från det inledande projekteringsstadiet, så att både personskada och, i andra hand ekonomisk skada kan undvikas.


"I många fall går det inte tillräckligt, att via byggnadstekniska åtgärder minimera risker. Om riskerna ska hållas på så låg nivå som möjligt, behövs tillförlitlig larmutrustning för att ge en akustisk eller optisk varningssignal till maskinoperatören " förklarar Volker Matthies, produktchef på Pfannenberg GmbH. Sådan utrustning används och varnar, till exempel, så fort en maskin startar, eller är i standby-läge, där säkerhetsfunktionerna förbigås. Även olika processanläggningar kan kräva säkerhetsrelaterade larmapparater. De används då till exempel för att varna personal i händelse av gas- eller kemikalieläckage.

Säkerhetsrelaterade sirener i DS-serien och varningsljus från Quadro- och PMF-serierna
överensstämmer med det nya maskindirektivet.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • siren
  • varningssiren
  • alarmprodukt
  • signalteknik
  • pfannenberg
  • weidmüller

Weidmüller positionerar sig framgångsrikt över hela världen, på en uthållig bas som den ledande leverantören av lösningar för elektriska anslutningar, överföring, konditionering och omvandling av kraft, signaler och data i industriella omgivningar.