Pressmeddelande -

Unika verktyg för att analysera, diagnostisera och optimera solceller

Produkterna inom Weidmüllers "CLINICS SOLAR"-familj ökar effektiviteten och avkastningen. Unika verktyg för att analysera, diagnostisera och optimera solceller.

Weidmüller optimerar avkastningen i solcellssystem med "CLINICS SOLAR". Produkterna inom ”CLINICS SOLAR”-familjen är ett unikt verktyg för att analysera, diagnostisera och optimera solpaneler för att kunna öka deras effektivitet och uppnå en bättre avkastning. Bakgrunden är att varje fotovoltaiksystem konfigureras individuellt och kräver en optimalt samordnad anläggning för att maximera avkastningen på ett hållbart sätt. Även under de allra bästa förutsättningarna kan partiell skuggning, fel i enstaka paneler och effektvariationer avsevärt minska den avkastning som uppnås i ett system. För att kunna driva större solenergiparker, mellanstora och mindre anläggningar på ett ekonomiskt sätt och uppnå bästa möjliga avkastning är det nödvändigt att logga och utvärdera alla relevanta elektriska egenskaper i en solcellspanel eller -sträng under drift. Weidmüller har utvecklar "CLINICS SOLAR" - den smarta lösningen för att optimera avkastning och vinst i fotovoltaiksystem.

I större solparker installeras många solpaneler, alla med olika karaktäristik. Förutom olika prestanda kan partiell skuggning eller skador på enskilda moduler leda till en minskad avkastning. För att installationstekniker och operatörer ska upptäcka fel och skillnader i prestanda krävs väl genomtänkta komponenter som i sin tur kan öka uttaget så mycket som möjligt. "CLINICS SOLAR" familjen är just en sådan komponent. Produkterna används för att analysera, diagnostisera och optimera fotovoltaiksystem. Användarna kan koppla upp mot och logga relevanta spännings- och strömparametrar från en solpanel eller -sträng. Detta möjliggör utvärdering av data och prestanda. Dessutom gör "CLINICS SOLAR" det möjligt för användarna att analysera eventuella fel och sedan snabbt och smidigt åtgärda dessa på plats. "CLINICS SOLAR" är lämplig för alla moduler och system, vilket innebär att den samlar in uppgifter på ett tillförlitligt sätt oavsett typ av solcell (kristallin eller tunnfilms) eller växelriktarleverantör. Det energieffektiva systemet strömförsörjs från solpanelen – det kräver följaktligen inte extra strömförsörjning eller kablar. Strömförbrukningen är särskilt låg, så att effektiviteten hos solcellerna inte påverkas. Kompatibilitet med konventionella kontaktdon säkerställer att "CLINICS SOLAR" produktfamilj kan integreras i befintliga anläggningar, både snabbt och enkelt. Mätvärdena överförs trådlöst (868 MHz, FSK modulation). Transclinic VI 50 ansluten till fotovoltaikmodulen mäter spänning och ström. Reclinic USB har ett radiogränssnitt för överföring av all data som samlats in av Transclinic-modulerna installerat i ett solcellssystem via USB-porten till datorn. Båda typerna har en 16-bitars RISC-processor (40 MHz), är energieffektiva genom sin design och kan arbeta i temperaturer från -20° C till +60° C.

"CLINICS SOLAR”-produkterna är helt kapslade och IP67-klassade för användning i hårda utomhusförhållanden. Statusinformation visas med hjälp av lysdioder på enheten. Genom att analysera insamlade data i analysprogrammet SOFTCLINIC kan användarna göra en detaljerad grafisk utvärdering på en dator och sedan åtgärda svaga punkter byggda på en väl avvägd situationsbedömning. Tillfälliga "CLINICS SOLAR"-undersökningar kan även utnyttjas för en intensivare analys av ett fotovoltaiksystem. Med hänsyn till fastställda värden är det möjligt att införa riktade åtgärder för att öka uttaget och se till att systemet kan leverera optimal prestanda på permanent basis.

 

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • verktyg
  • solcellsanläggning
  • clinics solar

Weidmüller positionerar sig framgångsrikt över hela världen, på en uthållig bas som den ledande leverantören av lösningar för elektriska anslutningar, överföring, konditionering och omvandling av kraft, signaler och data i industriella omgivningar.