Gå direkt till innehåll
Debattartikel i Göteborgs-Posten 22 februari, 2021.
Debattartikel i Göteborgs-Posten 22 februari, 2021.

Nyhet -

Enkel andningsträning hjälper vid återhämtning efter covid-19

Att träna sin andningsmuskulatur kan förkorta rehabiliteringen efter covid-19 och även vara förebyggande för att minska risken för intensivvård vid sjukdomen. Det är hög tid att sjukvården rekommenderar regelbunden andningsträning, både till patienter som behöver återhämta sig efter covid-19 och patienter i olika riskgrupper, skriver Anssi Sovijärvi och Bo Lundbäck i GP den 22/2, 2021.

Återhämtningen efter akut lunginflammation orsakad av det nya coronaviruset kan dröja flera veckor eller månader. Risken att behöva sjukhusvård och i värsta fall intensivvård är hög hos äldre personer som redan har någon lungsjukdom som KOL, astma eller dålig hjärtfunktion. Intensivvård för coronapatienter med bukfetma behövs ofta, eftersom coronaviruset försämrar lungornas elasticitet och på så sätt anstränger mellangärdets funktion. Dessutom reduceras syreupptagningen i lungorna och andningsarbetet ökar.

Försämras successivt

Vår andningskapacitet försämras successivt med åldern. En 70-årig person har normalt under 60 procent kvar av kraften i andningsmuskulaturen, jämfört med kraften hos personer i 20-årsåldern. Även lungvolymen minskar när bröstkorgen blir stelare och lungvävnadens elasticitet reduceras. När vi är 70 år har vi bara 65 procent av den ventilationskapacitet vi hade som 20-åringar. Det här är en viktig orsak till att personer över 70 år tillhör riskgruppen för svår sjukdom vid covid-19.

Covid-19 kan ge svåra andningsbesvär och brist på syre i blodet. Sjukhusvistelser och behovet av intensivvård vid covid-19 kan motverkas genom andningsträning, enligt en omfattande amerikansk rapport publicerad i september 2020 i American Journal of Medicine. Patienter som har andningstränat har sannolikt en lägre risk att behöva intensivvård och kan återhämta sig snabbare efter sjukdomen.

"Det är viktigt att ta relativt djupa andetag som exempelvis vid fysiskt ansträngande motionering eller när man sjunger"

Det har redan nu publicerats flera studier som visar att respiratorisk rehabilitering kan minska andningsbesvär, andfåddhet, hosta och slemproduktion från luftvägar efter akut covid-19, hos patienter som
vårdats på sjukhus. Lungfunktionen förbättras och gasutbyteskapaciteten stiger snabbare. Enligt en väl kontrollerad klinisk studie av patienter med covid-19 förbättrades lungfunktionen snabbare hos patienter över 65 år, genom respiratorisk rehabilitering, jämfört med en kontrollgrupp därpatienter fick vård utan andningsträning. Även den fysiska prestationsförmågan och livskvaliteten förbättrades och den mentala ångesten lindrades.

Även lungläkarorganisationerna European Respiratory Society (ERS) och American Thoracic Society (ATS), har publicerat en rapport där lungrehabilitering rekommenderas för covid-19 patienter efter sjukvårdsperioden. Programmet ska utföras på alla patienter med nedsatt lungfunktion eller patienter som ännu inte har normal lungfunktion efter hemkomsten. Programmet innebär regelbunden andningsträning.

Enkelt hemma

Andningsövningar utförs vanligtvis med apparater som tränar de muskler som används vid in- och utandning genom motstånd. Det kan vara en så kallad PEP-flaska, som man andas i. Vid astma, KOL och bukfetma är en kombinerad utandnings- och inandningsträning mest effektivt. Att använda andningsapparater för träning hemma är enkelt. Det är viktigt att ta relativt djupa andetag som exempelvis vid fysiskt ansträngande motionering eller när man sjunger. Det räcker med 5-10 minuters andningsträning varje dag. Efter en månad har kapaciteten förbättras så pass bra att man kan gå ner till tre gånger i veckan då man gör andningsövningarna.

Olika studier har visat att livslängden för sars-cov-2-viruset på nässlemhinnan avsevärt förkortades när slemhinnans temperatur och relativa fuktighet höjdes med några grader. Vid svalare temperatur ökade virusets livslängd. Inandning av varm vattenånga i kombination med träningen kan vara förebyggande och samtidigt minska risken att bli smittad av viruset.

Lättare att hosta upp

Inandning av varm ånga har även en bra effekt på slemhinnornas funktion i luftvägarna. Produktionen av slem i bronker förökar sig vid exempelvis KOL och astma. Ångan förbättrar fuktigheten i luftvägarna och gör slemmet mer flytande och blir lättare att hosta upp.

Mycket talar för att det är viktigt att speciellt personer som tillhör riskgruppen för covid-19 – över 70 år, har bukfetma, KOL, astma eller hjärtsjukdom - bör göra regelbundna andningsövningar hemma för att motverka svåra former av sjukdomen.

Nu måste vården ta enkel andningsträning på allvar – här finns fler liv att rädda samtidigt som livskvaliteten kan höjas och rehabiliteringen förkortas för covid-19 patienter!

Anssi Sovijärvi Professor emeritus i klinisk fysiologi Helsingfors Universitet

Bo Lundbäck Professor emeritus i lungsjukdomars kliniska epidemiologi Göteborgs universitet

Artikeln är publicerad i Göteborgs-Posten 22 februari, 2021.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Patrik Wigelius

Patrik Wigelius

Presskontakt Nordic Manager Sweden, Norway, Denmark +46 76 14 14 100

WellO2 – Globalt patenterad produkt hjälper människor att andas lättare

WellO2 is invented by the Finnish inventor Aulis Kärkkäinen. The device increases breathing capacity and cleans lungs, and thus helps many who has breathing problems. The invention came up from his own needs to care his own breathing problem which seemed to be too difficult to tackle otherwise. After intensive prototyping and testing, the final internationally patented commercial version emerged. WellO2 benefits especially those who suffer from breathing difficulties due to various reasons. It also gives better performance by increasing breathing capacity. In Finland, c:a 17 000 WellO2 devices/year has been sold with excellent customer feedback.

WellO2
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum