Pressmeddelande -

Andningsträning kan rädda liv och förkorta sjukdomstiden vid covid-19

Att träna sin andningsmuskulatur lindrar besvären vid kroniska lungsjukdomar som KOL och astma. Nya studier visar att andningsträning även kan minska risken för svår covid-19 och hjälpa till vid återhämtning efter sjukdomen.

Vi ser redan nu att andningsträning kan förkorta återhämtningstiden och även verka förebyggande vid covid-19. Risken för intensivvård vid sjukdomen minskar, säger Anssi Sovijärvi, professor emeritus i klinisk fysiologi vid Helsingfors Universitet.

  Alla vet att vi behöver träna vår kropp regelbundet, men många känner inte till att även andningsmuskulaturen måste tränas – framförallt när vi blir äldre.

  Mer än halva andningskapaciteten försvinner med åldern

  Lungornas ventilationskapacitet försämras med åren och en 80-åring har endast kvar cirka 40 procent av den kapacitet som fanns i 20-årsåldern (se graf). När bröstkorgen blir stelare och lungvävnadens elasticitet reduceras, minskar även lungvolymen. Men den processen går att bromsa med regelbunden andningsträning.

  Om andningsmusklerna har tränats i förebyggande syfte tål de belastning bättre och tröttas långsammare vid lungsjukdomar som till exempel KOL, astma eller vid bukfetma. Detta gäller även vid covid-19:

  – Andningsmuskulaturen blir kritisk stressad vid svår corona. Med en tränad muskulatur har kroppen större chans att klara den stressen, förklarar Anssi Sovijärvi.

  Unikt andningsredskap: Förenar två metoder

  Muskulaturen kan tränas genom egna andningsövningar, yogaandning, eller med hjälp av olika andningsapparater. Andningsträningsredskapet WellO2 har utvecklats i Finland för att stärka andningsmuskulaturen på ett effektivt och mångsidigt sätt. WellO2 är en globalt patenterad teknologi som kombinerar ångandning med motstånd i in- och utandningen och andningsredskapet har fått mycket stor uppmärksamhet i Finland.

  Studier visar att övningar med motståndsandning stärker andningskapaciteten och främjar återhämtning från lunginfektion. Inandning av varm ånga har dessutom effekt på slemhinnornas funktion i luftvägarna och gör dem mer motståndskraftiga mot infektioner. Ångan förbättrar också fuktigheten och gör slem mer flytande och lättare att hosta upp. Andningsapparaten tränar andningsmusklerna och stärker lungfunktionen.

  För mer information kontakta: Anssi Sovijärvi, professor Emeritus i klinisk fysiologi, Helsingfors Universitet, +358 40 042 3211, anssi.sovijarvi@welho.com eller Inger Söderholm, tel 0709-969599, Patrik Wigelius, Nordenchef Well02, 076 141 4100, patrik.wigelius@well02.com eller Ilpo Kuronen, medicinsk sakkunnig Well02, +358 45 139 3757, ilpo.kuronen@wello2.com.

  Bilaga: 
  - Graf som visar hur lungornas ventilationskapacitet (FEV1) sjunker med åldern.

  - Andningsapparat Well02


  FAKTA

  Finsk innovation lanseras i Sverige

  Well02 är en finsk innovation, en andningsapparat med motståndsandning (RMT, Respiratory muscle training) och med ånginhalation. Andningsredskapet är unikt eftersom den kombinerar motståndsandning och ånginandning och är därför idealisk för rehabilitering av andningsorganen genom att stärka lungfunktionen. Den förbättrar även försvarsmekanismerna i andningsslemhinnan mot virus. Well02 kan vara viktig i förebyggande syfte och likaså vid återhämtning efter en lungsjukdom. I munstycket finns ett motstånd som är justerbart och anpassat efter förmåga. Det gör andningsträningen effektiv. Att andas med motstånd är en etablerad metod för att stärka andningen och minska andfåddheten som har beskrivits i vetenskapliga studier bland annat med astma och KOL patienter. Andningsmusklerna stärks, bröstkorgen blir rörligare och diafragman fungerar bättre.

  WellO2 har sålts i över 50 000 exemplar i Finland, merparten på apotek, och fått stor uppmärksamhet i finländsk media. Andningsapparaten lanseras nu i Sverige och i övriga Norden.

  WellO2 är enkel att använda. Du sitter ner och djupandas genom ett munstycke som har ett justerbart motstånd. Samtidigt andas du in varm vattenånga. Det räcker med att träna några minuter om dagen för att få mycket fina effekter.


  Svensk debatt om andningsträning

  https://www.gp.se/debatt/enkel-andningstr%C3%A4ning-hj%C3%A4lper-vid-%C3%A5terh%C3%A4mtning-efter-covid-19-1.41679743?fbclid=IwAR05isPbTgnjVDukSo-6FfgeYBI6JJER5izmD_qtAW2FL6lKqwV54fF729M

  Finsk media skriver om Well02:

  Finsk media skriver om Well02:

  Iltalehti - terveysuutiset

  Iltalehti - talviurheilu

  Relaterade länkar

  Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

  Kategorier

  • hälsa
  • astma
  • andning
  • corona
  • lungor
  • andningsträning
  • covid-19  Well02 skapades av uppfinnaren Aulis Kärkkäainen. Han utvecklade ett andningsredskap för att förbättra sin egen andning. Ett redskap som hjälpt tusentals andra personer.
  WellO2 kombinerar andning med motstånd och vattenånga. Motståndet vidgar luftvägarna och stärker andningsmuskulaturen, vilket förbättrar andningskapaciteten. Varm vattenånga löser samtidigt upp slem, minskar irritation och ökar skyddet mot infektioner.

  Kontakter

  Patrik Wigelius

  Presskontakt Nordic Manager Sweden, Norway, Denmark +46 76 14 14 100

  Relaterat innehåll