Pressmeddelande -

Finsk innovation lindrar pollenallergi

Pollensäsongen närmar sig och miljoner svenskar är berörda. Det finska företaget Well02 har en ny metod som kan underlätta andningen för pollenallergiker – och även för astmatiker. Över 50 000 WellO2-produkter har sålts i Finland där metoden uppskattas och även används i vården. Nu finns Well02 i Sverige.

När våren gör sitt intåg börjar pollenallergikerna känna av hassel- och björkpollen med symtom som rinnsnuva, nästäppa, nysningar och röda ögon. Allergin kan också utlösa astmatiska besvär. Cirka 30 procent av Sveriges befolkning har pollenbesvär och tio procent av befolkningen har astma.

Ett nytt andningsredskap, Well02, kan hjälpa både pollenallergiker och astmatiker. Det har utvecklats i Finland och är en kombination av två var för sig beprövade metoder: Andning med motstånd och djupinandning av varm vattenånga.

– Det unika med WellO2 är att den förenar dessa två etablerade sätt att förbättra andningskapaciteten och luftvägarnas kondition, säger Anssi Sovijärvi, professor emeritus i klinisk fysiologi och en av Finlands ledande lungfunktionspecialister.

Ullacarin Lindquist är extremt pollenallergisk och brukar resa till Kanarieöarna under den mest kritiska allergisäsongen. Förra året kunde hon inte resa dit på grund av pandemin. Hennes sambo köpte då en andningsapparat, Well02, till henne.

– Allergibesvären försvann inte men lindrades. Det blev lättare att andas, pulsen gick ner och jag mådde bättre, säger Ullacarin. Jag blev aldrig så dålig att jag behövde söka vård. Jag andningstränade minst en gång om dagen fram till midsommar.

Vid pollenallergi minskar nästäppan och slemansamlingar i luftrören av ångandningen, och det blir direkt lättare att andas. Ångan bidrar också till att partiklarna som irriterar och orsakar allergiska reaktioner transporteras ut med en förbättrad flimmerhårsfunktion.

Bild: Ullacarin Lindquist använder andningsredskapet Well02 mot sin pollenallergi

För mer information kontakta: Anssi Sovijärvi, professor emeritus i klinisk fysiologi, Helsingfors Universitet, +358 40 042 3211, anssi.sovijarvi@welho.com eller Patrik Wigelius, Nordenchef Well02, 076 141 4100, patrik.wigelius@well02.com eller Ilpo Kuronen, medicinsk sakkunnig Well02, tel. +358 45 139 3757, ilpo.kuronen@wello2.com.

----

FAKTA

Tekniken är globalt patenterad och andningsredskapet har fått mycket stor uppmärksamhet i Finland där det sålt i över 50 000 exemplar till privatpersoner och även används inom vården för andningsträning för bland annat KOL-patienter och astmatiker.

Så fungerar Well02

Med andningsredskapet andas man in varm ånga som fuktar slemhinnorna och därigenom minskar irritationer i luftvägarna eftersom slem och partiklar lättare rensas ut. Effekten förstärks då man samtidigt andas med ett motstånd, vilket får de minsta luftrören att slappna av så att andningsluften fördelar sig optimalt och ångan når de djupa delarna av lungorna.

Andningsredskapets inbyggda motstånd stärker andningsmusklerna på ett mångsidigt och effektivt sätt samt gör dem mer uthålliga. På sikt ger det minskad andfåddhet och en ökad andningskapacitet.

Därför hjälper Well02 vid pollenallergi
Vid pollenallergi minskar nästäppan och slemansamlingar i luftrören av ångandningen, och det blir direkt lättare att andas.
– Ångan bidrar också till att partiklarna som irriterar och orsakar allergiska reaktioner transporteras ut, berättar Anssi Sovijärvi.

Därför hjälper Well02 vid astma
Astma kan triggas igång av allergener som pollen. Det finns också en nära koppling mellan astma och försämrade andningsvanor. Såväl studier som mängder av självupplevda berättelser visar att förbättrade andningsvanor är ett effektivt alternativ eller komplement till astmamediciner.

Anssi Sovijärvi förklarar att den unika kombinationen med Well02 – att stärka sin andningsmuskulatur av motståndsandningen och samtidigt förbättra luftrörens kondition av den varma ångan – är idealisk för att förebygga och lindra astma.

– Astma hör ofta ihop med slemansamlingar och dessa minskas av ångandningen. Astma leder också till ojämn och ineffektiv fördelning av inandningsluften i lungorna, något som motståndsandningen kan motverka.

Fakta om pollenallergi
I Sverige är cirka 30 procent av befolkningen pollenallergiker. Pollenallergi kan förutom snuva, nästäppa och klåda påverka luftrören; man kan få rethosta och andnöd. Pollenallergi kan också utlösa astmatiska besvär.

Fakta om astma
Cirka 10 procent av svenskarna har astma. Astma beror på en inflammation i luftrörens slemhinnor som kan orsaka sammandragningar av luftrören (till exempel vid ansträngning) vilket i sin tur ger symtom som andnöd och hosta.

Well02 lanseras i Sverige
Well02 är en finsk innovation, en andningsapparat med motståndsandning (RMT, Respiratory muscle training) och med ånginhalation. Andningsredskapet är unikt eftersom den kombinerar motståndsandning och ånginandning och är därför idealisk för rehabilitering av andningsorganen genom att stärka lungfunktionen. Den förbättrar även försvarsmekanismerna i andningsslemhinnan mot virus. Well02 kan vara viktig i förebyggande syfte och likaså vid återhämtning efter en lungsjukdom. I munstycket finns ett motstånd som är justerbart och anpassat efter förmåga. Det gör andningsträningen effektiv. Att andas med motstånd är en etablerad metod för att stärka andningen och minska andfåddheten som har beskrivits i vetenskapliga studier bland annat med astma- och KOL-patienter. Andningsmusklerna stärks, bröstkorgen blir rörligare och diafragman fungerar bättre.

WellO2 har sålts i över 50 000 exemplar i Finland, merparten på apotek, och fått stor uppmärksamhet i finländsk media. Andningsapparaten lanseras nu i Sverige och i övriga Norden.

WellO2 är enkel att använda. Du sitter ner och djupandas genom ett munstycke som har ett justerbart motstånd. Samtidigt andas du in varm vattenånga. Det räcker med att träna några minuter om dagen för att få mycket fina effekter. En näsmask kan kopplas till apparaten. Att andas in ångan genom masken löser upp slem i de övre luftvägarna och lindrar nästäppa vid pollenallergi.

Finsk media skriver om Well02:

Iltalehti - terveysuutiset

Iltalehti - talviurheilu

Ämnen

  • Sjukdomar

Kategorier

  • andning
  • hälsa
  • pollenallergi
  • andningsträning
  • astma
  • lungor

The story behind WellO2

Well02 skapades av uppfinnaren Aulis Kärkkäainen. Han utvecklade ett andningsredskap för att förbättra sin egen andning. Ett redskap som hjälpt tusentals andra personer.
WellO2 kombinerar andning med motstånd och vattenånga. Motståndet vidgar luftvägarna och stärker andningsmuskulaturen, vilket förbättrar andningskapaciteten. Varm vattenånga löser samtidigt upp slem, minskar irritation och ökar skyddet mot infektioner.

Kontakter

Patrik Wigelius

Presskontakt Nordic Manager Sweden, Norway, Denmark +46 76 14 14 100