Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Åtta av tio vill att tidningarna redovisar pr-knepen

Det blir allt vanligare att lobbyister och pr-konsulter aktivt påverkar vad som blir nyheter i tidningarna. Nära åtta av tio svenskar tycker att tidningarna bör redovisa pr-knepen, enligt en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander. Hela 79 procent av svenskarna tycker att tidningarna bör redovisa pr-knepen, så att också resurssvaga aktörer och allmänheten kan göra sin röst hörd via media. Det är en ökning med 8 procentenheter, jämfört med när samma fråga ställdes för drygt ett år sedan. Bara 9 procent är emot förslaget, medan 13 procent inte har någon åsikt i frågan. – Problemet med lobbying är alla de som inte opinionsbildar och lobbar. Långt ifrån alla har råd att betala en pr-byrå, men medierna kan göra pr-konsulternas metoder tillgängliga för alla, säger pr-byråns vd Patrik Westander. Pr-byrån Westander har i olika sammanhang argumenterat för att medierna bör medverka till att medborgarna får insikt i hur man kan påverka politiska beslut, kunskap om mediernas kriterier i nyhetsvärderingen och ett kritiskt förhållningssätt till mediernas budskap. – Mediernas demokratiska uppdrag bör inte begränsas till att granska makten och ge röst åt dem som inte har någon. Medierna måste också börja folkbilda kring metoder för att påverka makten genom opinionsbildning och lobbying, säger Patrik Westander. Sifoundersökningen är baserad på telefonintervjuer med 1.000 personer under perioden 13-16 februari 2006. Följande fråga ställdes: ”Det blir allt vanligare att lobbyister och pr-konsulter aktivt påverkar vad som blir nyheter i tidningarna. Tycker du att tidningarna bör redovisa pr-knepen, så att också resurssvaga aktörer och allmänheten kan göra sin röst hörd via media.” Svarsandelarna blev som följer: Mycket bra förslag: 24 procent; ganska bra förslag: 55 procent; ganska dåligt förslag: 7 procent; mycket dåligt förslag: 2 procent; tveksam, vet ej: 13 procent. För mer information, kontakta: Patrik Westander, vd, 08-464 96 51, 073-687 82 55 eller patrik@westander.se Westanders pr-handbok 2006 kan beställas kostnadsfritt i enstaka exemplar via pr-handboken@westander.se eller laddas ner från www.westander.se Westander hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer. Westander avviker i flera avseenden från den rådande branschlogiken: ENGAGEMANG – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. ÖPPENHET – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. EFFEKTIVITET – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. HANDLING – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Alkoholkommittén, Apoteket, E.ON Sverige, Folksam, Räddningsverket, Sida, SPI, Statoil, Svenskt Näringsliv och Taxi 020.

Ämnen

Kontakter

Patrik Westander

Patrik Westander

Presskontakt Vd 073-687 82 55

Vi vill bidra till ökat samhällsengagemang

Westander hjälper företag att kommunicera på andra sätt än genom köpt reklamutrymme, ofta med målet att stärka varumärket, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till ökat samhällsengagemang.

Pr-byrån grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Vi är i dag cirka 50 anställda med olika bakgrund, främst från områden som politik, journalistik, ledarskap, företagande och marknadsföring.

Westanders byråintäkt har de senaste tio åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 29 miljoner kronor 2012 till 69 miljoner 2022. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Westander vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar. Företaget har utsetts till Årets arbetsgivare i kommunikationsbranschen tre gånger: 2020, 2022 och 2023.

Westander
Hammarbybacken 27, 17 tr
120 30 Stockholm
Sweden