Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Westander redovisar lönepolicyn

Pr-byrån Westander lägger i dag ut företagets lönepolicy på westander.se. Genom att öppet redovisa hela lönepolicyn vill Westander bidra till höjda reallöner i kommunikationsbranschen.

– Westander har en på många sätt annorlunda lönepolicy, som vi hoppas kan inspirera fler byråer till långsiktighet i sin vinstmaximering. Det gäller inte minst den kollektiva bonusen och vårt vinsttak. Vårt lönemål är att vara topp tre i lönekostnader per anställd bland de stora pr-byråerna, säger Patrik Westander, vd på Westander.

”Problemet alla blundar för: Byråintäkten per anställd stannade 1996”, var branschtidningen Resumés huvudnyhet den 27 oktober 2011. Den stagnerade byråintäkten per anställd innebär att det inte funnits något utrymme för byråerna att höja de anställdas reallöner utan att underminera lönsamheten. Samtidigt har reallönerna generellt i Sverige ökat med cirka 45 procent under de senaste 15 åren.

Westander har under en längre tid opinionsbildat för höjda timpriser inom kommunikationsbranschen. Genom att nu öppet redovisa lönepolicyn i tio punkter vill byrån bidra till att bryta branschens stagnerande produktivitetsutveckling och skapa utrymme för höjda reallöner.

– Vi måste sluta med gratisjobb i pitcher och prisdumping i offentliga upphandlingar. Genom ökad höglönekonkurrens om kompetenta och engagerade konsulter kan vi i högre grad börja konkurrera långsiktigt med kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger Patrik Westander.

Byråintäkten per anställd minskade i pr-branschen både 2009 och 2010. Det visar Affärsvärldens årliga konsultundersökning, med rankinglistor för totalt 66 svenska pr-byråer, som finns att läsa på Konsultguiden.se. På två år har den genomsnittliga byråintäkten per anställd minskat från 1 322 tkr till 1 234 tkr, ett fall på 7,6 procent i fasta priser (KPI).

Läs Westanders lönepolicy i tio punkter på westander.se: Lönepolicy

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55 patrik@westander.se

Vill du också jobba på en pr-byrå där vi tror på öppenhet och bara tar uppdrag som vi själva sympatiserar med? Läs mer på www.westander.se/

Ämnen

Taggar


Westander hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer. Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Flygbussarna, Hjärt-Lungfonden, Polisförbundet, Previa, Statoil, Svensk Vindenergi och Visma.

Presskontakt

Patrik Westander

Patrik Westander

Presskontakt Vd 073-687 82 55

Relaterat material