Gå direkt till innehåll
Fredrik Elsner och Ivar Kandell på Wester+Elsner gör sig redo att påbörja arbetet med detaljplanen för Liljeholmstorgets utbyggnad.
Fredrik Elsner och Ivar Kandell på Wester+Elsner gör sig redo att påbörja arbetet med detaljplanen för Liljeholmstorgets utbyggnad.

Pressmeddelande -

Wester + Elsner arkitekter fortsätter skapa levande stadsliv i Liljeholmen

Stockholms stad ger nu klartecken för starten av detaljplanearbetet för den kommande utbyggnaden av Liljeholmstorget. Tunnelbanespåren ska byggas över så att utrymme ovanför skapas för bostäder, arbetsplatser, samhällsservice och kultur.

– Vi ser fram emot att lägga fler bitar i pusslet för ett levande stadsliv på Liljeholmen, säger Fredrik Elsner arkitekt och VD på Wester+Elsner arkitekter.Liljeholmstorget var redan 2009 ett exempel på ett modernt stadsdelscentrum, designad för att möta medborgarnas behov av smidiga kommunikationer, shopping, samhällsservice, arbete och rekreation – allt samlat på en och samma plats.

Nu tar Wester+Elsner arkitekter, tillsammans med uppdragsgivaren Citycon, nästa steg i utvecklingen av knutpunkten Liljeholmen.– Vårt uppdrag är att sammanföra flöden, innehåll och gestaltning till en bra helhet, i harmoni med det existerande Liljeholmstorget, som vi har arbetat med tidigare, förklarar Ivar Kandell, en av de ansvariga arkitekterna på Wester+Elsner arkitekter.

200 bostäder

Genom att däcka över tunnelbanespåren skapas nya ytor på ungefär 45 000 kvadratmeter för kontor, handel, vård och bostäder. Den befintliga handelsplatsen byggs ihop med SL:s stationshus. De omkring 200 nya lägenheterna får utsikt över Trekantssjön. Enligt dagens bedömning kan byggnationerna komma igång år 2021.Stadsomvandlingar sker inte i en handvändning. En demokratisk process tar tid och efter nästan fem års förberedelser hos Wester+Elsner arkitekter, är beskedet från stadsbyggnadsnämnden välkommet.– Det är väldigt roligt och en lättnad för oss att vi nu kan gå in i nästa fas och påbörja detaljplanen. Detta kommer att bli ett jättebra tillskott till staden, avslutar Fredrik Elsner.

Fakta – detta har hänt
I november 2018 fattade Stockholms stads exploateringsnämnd beslut om att ge Wester+Elsners uppdragsgivare, Citycon, markanvisning för utbyggnad av Liljeholmstorget över tunnelbanespåren. I fredags, fjortonde december 2018, beslutade stadsbyggnadsnämnden att ge startbesked för att påbörja en ny detaljplan för området. Det innebär en rivstart för den fortsatta utvecklingen av Liljeholmen. En ny detaljplan bedöms vara klar i slutet av 2020 och därefter kan man komma igång med konkreta projektarbeten.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Europas ledande arkitektföretag med specialkunskap inom stadslivsutveckling och kommersiell arkitektur. Med kontor i Stockholm och Göteborg och kunder i hela Norden och Baltikum, jobbar Wester+Elsner arkitekter med att ge form och liv åt publika byggnader och skapa värdefulla lösningar för berörda invånare, besökare och verksamheter.

Kontakter

Ivar Kandell

Ivar Kandell

Presskontakt Arkitekt SAR/MSA +46 8 4102 7481

Vi bygger levande städer

Wester+Elsner arkitekter är ett av Nordens ledande arkitektföretag inom stadslivsutveckling och kommersiell arkitektur, med kontor i både Stockholm och Göteborg. Vi arbetar med arkitektur i alla skalor, från den känsliga detaljskalan i inredningsprojekt till stora integrerade stadsmiljöer. Gemensamt för våra projekt är att de skapas genom kreativa och konstruktiva samarbeten. Vi tar alltid hänsyn till mellanrummen och människorna. Det handlar om att skapa förutsättningar för smidiga förflyttningar, positiva möten och naturliga övergångar till omgivande miljöer. Vårt fokus är inte byggnaderna i sig, utan vilka funktioner de fyller i sitt sammanhang – estetiskt, socialt och praktiskt. Tillsammans med våra uppdragsgivare bygger vi levande städer.

Wester+Elsner arkitekter AB
Sergels Torg 12
111 57 Stockholm
Sverige