Pressmeddelande -

Läkarprogrammet på USÖ växer och campus får ny restaurang, hörsal och park

White Arkitekter har fått i uppdrag att utveckla byggkoncernen Sernekes första projekt i Örebro. Tillbyggnaden av X-huset på Campus Universitetssjukhuset Örebro bidrar till utvecklingen av den angränsande CV-staden. Whites team består av arkitekter, landskapsarkitekter och ljusdesigner.

Projektet har höga ambitioner vad gäller både gestaltning och hållbarhet.

Tillbyggnaden av X-huset på Campus USÖ omfattar en utbyggnad av läkarprogrammets lokaler med 6 000 kvadratmeter som bland annat innehåller hörsal och restaurang. Byggnaden kommer att uppfylla kraven för Miljöbyggnad Guld - ett av de högsta hållbarhetskraven i branschen.

Whites och Sernekes värderingar ligger nära varandra – inte minst hur vi bidrar till att skapa långsiktigt hållbara samhällen. Jag ser fram emot ett gott samarbete”, säger Oskar Widlund, kontorschef på White i Örebro.

Projektets mål är att skapa en kreativ forsknings- och undervisningsmiljö. Genom smart gestaltning skapas platser för såväl spontana som planerade möten mellan studenter, lärare, forskare och besökare. Parken kring vattentornet förstärks med uteservering, mer grönska och vatten för att skapa en attraktiv och avkopplande plats.

White i Örebro har lång erfarenhet av att utforma lärmiljöer och ritade även originalbyggnaden som nu ska byggas ut. Att läkarutbildningen växer och skattas högt av studenterna är ett bra betyg för staden, universitetet och ett kvitto på att undervisningsmiljön håller hög kvalitet. White har också gjort förstudien för utbyggnadsprojektet och följer nu med ända in i mål.

”Det är så vi helst jobbar – formstark arkitektur, hög kvalitet och ett långsiktigt ansvarstagande”, säger Oskar Widlund.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • stadsutveckling
  • white arkitekter
  • serneke
  • sjukvård
  • hälsa
  • universitetssjukhus
  • usö
  • arkitektur

Regioner

  • Örebro

White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor och det tredje största i Europa. Vi tror på arkitektur som berör människor och som stödjer hållbara livsmönster. Tillsammans är vi ca. 800 medarbetare på 13 kontor i Sverige, Danmark, Norge och England.

Kontakter

Maria Gertell

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 070 588 65 00