Pressmeddelande -

White vinner uppdraget att utforma Bergens nya signum

Nu står det klart att White Arkitekter utsetts till vinnare i tävlingen om att formge den nya strandparken och badanläggningen i Bergen, Norge. Förslaget som kallas True Blue har sin utgångspunkt i vatten som, trots stadens namn, är det mest påtagliga elementet i Bergen. Syftet är att skapa ett nytt signum för staden där invånarna ska utmanas att uppleva vattnets kvaliteter under årets alla årstider. Spännande arkitektoniska grepp ger en vacker park som är hållbar över tid.

I samband med utbyggnaden av en ny spårvagnssträcka ska Lungegårdsparken utvidgas och uppgraderas. I tävlingsbriefen efterfrågade Bergen kommun ett identitetsskapande stadsrum som ska bli den bästa parken i Bergen 100 år framåt. Den ska erbjuda ett brett utbud av aktiviteter och rekreationsområden samtidigt som den ska ha innovativa lösningar gällande miljö- och klimatanpassning.

– Vatten är Bergens livselixir. Vatten från älvmynningarna, fjordar och hav likväl som från himmelen i form av regn. Därför präglar det hela vårt förslag. Visionen är att skapa ett attraktivt och inkluderande stadsrum för rörelse, rekreation och upplevelser av olika slag året om. Invånarna och turister ska enkelt ska kunna röra sig med vidare förbindelser längs hela stadskusten, säger Niels de Bruin, ansvarig arkitekt på White.

Strandparken sträcker sig över en kilometer och White har delat in den i tre zoner som etablerar sig i en gradient med utgångspunkt i hur de urbana och naturnära delarna upplevs. Den första zonen, som också blir den största mötesplatsen, börjar i stadens centrum med en stadsstrand, en flytande badanläggning och plats för sportaktiviteter och evenemang. Vidare övergår parken till att fokusera mer på natur och rekreation för att sedan fokusera på livet under och ovan vattnet. Det etableras både fasta och flytande strukturer i form av öar, broar och badbryggor för att kunna bege sig ut på och i vattnet.

– Vi är nöjda över att ha kunnat väva ihop ett koncept om formstark arkitektur, hållbarhet och lokala aktörer. För att lyckas med själva identitetsskapandet har vi redan i tävlingsförslaget involverat lokala aktörer, bland annat en konstförening, en gymnasieskola, Bergens akvarium och en miljöorganisation. Deras input har varit en viktig aspekt i utformningen av parken, säger Niels de Bruin.

En annan viktig aspekt var att skapa något som är både socialt och ekologiskt hållbart över en längre tid. Det har White gjort bland annat genom att skapa en robust bas som tål påfrestningar från väder, vind och vatten och genom att fokusera på att förbättra vattenkvaliteten i området. Ett system för naturlig rensning av tillströmmande vatten har utvecklats likväl som åtgärder för att öka livet och den biologiska mångfalden i undervattensmiljön. White menar att vattenkvaliteten är helt avgörande för huruvida man lyckas i detta projekt.

– Utan liv i vattnet – inget liv vid vattnet. Vi har under de senaste åren haft ett starkt fokus på vatten och arkitektur, inte minst genom arbetet med projektet och boken Out of the Blue, om hållbarhet och vatten i kombination med urbanism och stadsliv. I vårt förslag True Blue har vi tagit med oss erfarenheter både från det och från arbetet med Havnepromenaden i Oslo, säger Jenny Mäki, arkitekt och kreativ chef på White Arkitekters kontor i Oslo.

Ambitionen är att den nya strandparken och badanläggningen ska stå klar till 2023.

Tävlingen är gjord i samarbete med Fredrik Pettersson Arkitekt AS, Dipl. Ing Florian Koshe AS och AFRY.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vår vision är att 2030 ska alla våra projekt vara formstarka och klimatneutrala. Vi är ett medarbetarägt arkitekturkollektiv som utgörs av cirka 800 medarbetare med närvaro i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika.

Kontakter

Maria Gertell

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 070 588 65 00

Relaterat innehåll