Gå direkt till innehåll
Widrikssons är Fair Transport-godkända.
Widrikssons är Fair Transport-godkända.

Nyhet -

Widrikssons är godkända enligt Fair Transports utökade krav

Fair Transport är ett branschgemensamt initiativ från Sveriges Åkeriföretag med syfte att verka för och synliggöra hållbara transportfrågor – alltifrån ansvar för företag och medarbetare till miljö, klimat och trafiksäkerhet. Målet med satsningen är att avgörandet om affären ska ske utifrån ansvarsfrågor istället för pris, samt att säkerställa en sund och hållbar utveckling av transportnäringen.

Under våren uppdaterade Sveriges Åkeriföretag ramverket för Fair Transport från ett ställningstagande till ett åtagande. 65 transportföretag är i dagsläget registrerade och Fair Transport-godkända, däribland Widrikssons.

- Vi uppmuntrar att branschen flyttar gränserna för ansvarstagande framåt, och vi ser fram emot att själva fortsätta verkställa våra högt ställda ambitioner gällande ansvar för företag, miljö, klimat och trafiksäkerhet, säger Johan Nyblom, vd på Widrikssons.

Åtagandena inom Fair Transport innebär bland annat löfte om att genomföra och påvisa företagets ambitioner gällande ansvar för miljö, klimat och trafiksäkerhet. Som stöd i arbetet tillhandahåller Fair Transport material, kunskap och support för bland annat opinionsbildning och försäljning.

Fair Transport är även ett sätt för åkerinäringen att underlätta för beställaren att uppfylla det lagstadgade kravet på att den som köper transporter ska undersöka att åkeriet har de tillstånd som krävs för att utföra transporten.

Läs mer: https://fairtransport.se/

För mer information kontakta gärna:
Christel Grip, Hållbarhets- & Kommunikationschef på Widrikssons
Tel: 08-588 929 17
E-post: christel.grip@widrik.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Christel Grip

Christel Grip

Presskontakt Hållbarhets- och Kommunikationschef 0858892917

Vi erbjuder hållbara transportlösningar

Widriksson Logistik är en ledande last mile-aktör med verksamhet i större städer. Företaget erbjuder kundunika logistiklösningar med tydligt hållbarhetsfokus och eget affärsområde för utvecklingen av digitala produkter. Widriksson omsätter strax under 300 MSEK, sysselsätter 200 personer och disponerar 120 fordon. Samtliga fordon körs på fossilfria bränslen och vissa transporter är märkta Bra Miljöval. Dagligen hanteras ca 5000 tidskänsliga storstadsleveranser med krav på temperaturhållning och varsam hantering. Sedan 2021 ingår Widriksson i Tempcon Group.

Widriksson Logistik AB
Västberga Allé 61
12630 Hägersten
Sverige