Gå direkt till innehåll
Widrikssons ISO-certifierade miljö- och kvalitetsledningssystemet får med beröm godkänt

Nyhet -

Widrikssons ISO-certifierade miljö- och kvalitetsledningssystemet får med beröm godkänt

Widrikssons integrerade ISO-certifierade ledningssystem har godkänts genom en så kallad förnyelserevision – en fördjupad granskning av miljö- och kvalitetsarbetet tre år bakåt i tiden.

Widrikssons har varit miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001* och ISO 9001** sedan 2005, vilket har inneburit en systematik i såväl vardagens rutiner som i utvecklingsarbetet framåt. Den integrerade certifieringen, med löpande redovisning och revision av hur den uppfylls, möjliggör kontinuerliga förbättringar och finjusteringar i ledningssystemet. Vår uppfattning är att certifieringen därmed har varit en viktig bidragande faktor till ökad trivsel, kundnöjdhet och god lönsamhet.

– Vi hade två externa revisorer på besök som granskade våra processer, rutiner och rapporteringsvägar utifrån de två ISO-standarderna och vad vi själva har valt att ha med i vårt ledningssystem, Widrikpedia. Vi fick med beröm godkänt, samt några inspel till finjusteringar som hjälper oss i vår utveckling framåt och som vi nu har hanterat, säger Johan Nyblom, vd på Widrikssons.

*ISO 14001 är världens mest kända och tillämpade standard för Miljöledning. Standarden har ett tydligt fokus inom omården som strategisk nytta, ledningens engagemang, livscykelperspektiv och faktisk miljönytta.

**Kvalitetsledning är ett verktyg för att skapa engagerade chefer och medarbetare med syfte att säkerställa kundnöjdhet och lönsamhet. ISO 9000-seriens standarder är kraftfulla verktyg i arbetet med att bygga upp, utveckla och förbättra verksamheten oavsett organisationens storlek och verksamhet. 

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Christel Grip

Christel Grip

Presskontakt Hållbarhets- och Kommunikationschef 0858892917