Gå direkt till innehåll
Widrikssons ISO-certifierade miljö- och kvalitetsledningssystemet får med beröm godkänt

Nyhet -

Widrikssons ISO-certifierade miljö- och kvalitetsledningssystemet får med beröm godkänt

Widrikssons integrerade ISO-certifierade ledningssystem har godkänts genom en så kallad förnyelserevision – en fördjupad granskning av miljö- och kvalitetsarbetet tre år bakåt i tiden.

Widrikssons har varit miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001* och ISO 9001** sedan 2005, vilket har inneburit en systematik i såväl vardagens rutiner som i utvecklingsarbetet framåt. Den integrerade certifieringen, med löpande redovisning och revision av hur den uppfylls, möjliggör kontinuerliga förbättringar och finjusteringar i ledningssystemet. Vår uppfattning är att certifieringen därmed har varit en viktig bidragande faktor till ökad trivsel, kundnöjdhet och god lönsamhet.

– Vi hade två externa revisorer på besök som granskade våra processer, rutiner och rapporteringsvägar utifrån de två ISO-standarderna och vad vi själva har valt att ha med i vårt ledningssystem, Widrikpedia. Vi fick med beröm godkänt, samt några inspel till finjusteringar som hjälper oss i vår utveckling framåt och som vi nu har hanterat, säger Johan Nyblom, vd på Widrikssons.

*ISO 14001 är världens mest kända och tillämpade standard för Miljöledning. Standarden har ett tydligt fokus inom omården som strategisk nytta, ledningens engagemang, livscykelperspektiv och faktisk miljönytta.

**Kvalitetsledning är ett verktyg för att skapa engagerade chefer och medarbetare med syfte att säkerställa kundnöjdhet och lönsamhet. ISO 9000-seriens standarder är kraftfulla verktyg i arbetet med att bygga upp, utveckla och förbättra verksamheten oavsett organisationens storlek och verksamhet. 

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Christel Grip

Christel Grip

Presskontakt Hållbarhets- och Kommunikationschef 0858892917

Vi erbjuder hållbara transportlösningar

Widriksson Logistik är en ledande last mile-aktör med verksamhet i större städer. Företaget erbjuder kundunika logistiklösningar med tydligt hållbarhetsfokus och eget affärsområde för utvecklingen av digitala produkter. Widriksson omsätter strax under 300 MSEK, sysselsätter 200 personer och disponerar 120 fordon. Samtliga fordon körs på fossilfria bränslen och vissa transporter är märkta Bra Miljöval. Dagligen hanteras ca 5000 tidskänsliga storstadsleveranser med krav på temperaturhållning och varsam hantering. Sedan 2021 ingår Widriksson i Tempcon Group.

Widriksson Logistik AB
Västberga Allé 61
12630 Hägersten
Sverige