Gå direkt till innehåll
Johan Nyblom från Widriksson Logistik tillsammans med Magnus Hugne från MediCarrier.
Johan Nyblom från Widriksson Logistik tillsammans med Magnus Hugne från MediCarrier.

Pressmeddelande -

MediCarrier tilldelar Widriksson uppdraget att utföra transporter för vården i Region Stockholm

MediCarrier har upphandlat och tilldelat Widriksson Logistik ett stort transportavtal. Godset som ska fraktas är bland annat medicinska prover, läkemedel och sterilgods inom regionen. Uppdraget ställer höga krav på kvalitet, säkerhet och tidspassning. Dessutom ställs höga miljökrav, vilket gör att Widriksson strävar efter att alla transporter ska köras med elfordon.

Avtalet är värt totalt 150 miljoner och sträcker sig över fem år. Därmed är det ett av Widriksson Logistiks största uppdrag. Ambitionen är att hela uppdraget ska köras med elfordon från starten i november 2020 och Widriksson Logistik planerar därför att köpa in cirka 30 eldrivna transportfordon inför uppdragsstarten. Detta lämpar sig väl då upplägget ger möjlighet till laddning nattetid när fordonen inte används.

- MediCarrier har gjort en väldigt kvalitetsfokuserad upphandling. Den aspekten, och att det dessutom finns en önskan om att hela tiden utveckla och förbättra logistikflödet tillsammans, gör att uppdraget passar oss perfekt, säger Johan Nyblom, vd Widriksson Logistik.

I upphandlingen har MediCarrier ställt höga krav på leveransprecision, planering, temperatur och förbättringsarbete. Transporter av medicinska prover kräver hög leveransprecision då det kan vara livsavgörande att en transport utförs i rätt tid, på rätt plats och i rätt temperaturintervall. Medicinska prover ställer även krav på sekretess och felleverans får inte förekomma.

Även miljökraven har varit särskilt höga, och innebär krav på miljöklass 6, biodrivmedel, chaufförer ska genomgått utbildning i eco-driving. Widrikssons har sedan tidigare ett gediget miljötänkande och kör t.ex. till 100 procent med fossilfria drivmedel. När det gäller MediCarrier går dock Widriksson ett steg till, med målet att köra helt på el från start av uppdraget.

- Widriksson Logistiks anbud utgjorde det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med avseende på kvalitet, och vann därigenom avtalet. Widriksson Logistik visade att företaget är en partner som kan samarbeta med MediCarrier i vår strävan att ständigt förbättra, effektivisera och utveckla transporterna. Vi vill ha ett nära samarbete där Widriksson Logistik med sin gedigna erfarenhet kan bidra till att ytterligare höja leveransprecision och kundnöjdhet, säger Magnus Hugne, Transportchef MediCarrier.

MediCarriers styrka är att tillhandahålla en optimal transporttjänst avseende ekonomi, kvalitet, miljö och ett flexibelt transportsystem som snabbt kan anpassas till förändringar i regionens verksamheter. Både MediCarrier och Widriksson Logistik ser fram emot att skapa nya möjligheter inom dessa områden och tillsammans utveckla verksamheten de kommande åren.

För mer information kontakta gärna:
Christel Grip, Hållbarhets- & Kommunikationschef på Widriksson Logistik
Tel: 08-588 929 17
E-post: christel.grip@widrik.se

Om MediCarrier
MediCarrier, som är ett helägt bolag till Region Stockholm, är vårdens centrallager för sjukvårds- och förbrukningsmaterial och leverantör av godstransporter i Stockholms län.

Ämnen

Taggar

Regioner


Widriksson Logistik AB är ett distributionsföretag med verksamhet i Stockholm och Göteborg som fokuserar på last mile-distribution. Genom att kombinera mångårig erfarenhet och hållbarhetsfokus med ny teknik har Widriksson en tydlig tillväxtstrategi/tillväxtambition. Widriksson Logistik AB omsätter ca 130 MSEK och har en vagnpark på omkring 100 fordon som samtliga körs på fossilfria bränslen.

Presskontakt

Christel Grip

Christel Grip

Presskontakt Hållbarhets- och Kommunikationschef 0858892917

Relaterat material

Relaterade nyheter