Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Widriksson växer och utökar ledningsgruppen

Widriksson Logistik har anställt Jonas Lindkvist som fordonschef, en ny roll i ledningsgruppen. Bakgrunden är företagets kraftiga tillväxt, som innebär fler fordon och fler transporter, och företagets satsning på hållbarhet som ställer höga krav på transporteffektivitet och användning av rätt fordon för rätt transport, allt för att minska utsläppen.

Rollen som fordonschef har tidigare varit kombinerad med rollen som fastighetschef men i takt med att Widriksson har växt har både antalet fordon och antalet fastigheter ökat, samtidigt som båda rollerna har blivit mer komplexa och omfattande i takt med ny teknik och ökade hållbarhetskrav. Antalet egna fordon är nu 105 och antalet lejdåkare 49, och oavsett eget fordon eller lejdåkare gäller samma krav på hållbara transporter.

- Fordon och drivmedel är idag nära sammankopplat och vilken typ av fordon vi använder för vilka transporter påverkar direkt effektivitet och miljö. I takt med att vi växer blir det än mer viktigt. Med Jonas på plats kan vi ta ett helhetsgrepp kring våra transportlösningar, både avseende mobilitet och effektivitet, säger Johan Nyblom, vd på Widriksson Logistik.

Widriksson utvecklar kontinuerligt erbjudandet med nya transport- och fordonslösningar. Elektrifiering har exempelvis blivit allt viktigare och en central del av att utveckla last mile i större städer. Vilken typ av fordon man väljer blir en allt viktigare del av erbjudandet.

- Jag ser fram emot att börja på Widriksson som är drivande i utvecklingen av hållbara transporter och har höga ambitioner att ytterligare optimera fordonsflottan, transporterna och framtida drivmedel. Det tycker jag är spännande. Ambitionen är att köra så lite som möjligt, i förhållande till det gods som ska ut, säger Jonas Lindkvist, ny fordonschef på Widriksson.

Widrikssons mål är att dubbla omsättningen på tre år och omsätta minst 400 Mkr verksamhetsåret 22/23. Större geografisk spridning är en nyckel i tillväxten. År 2020 skedde etablering i Göteborg och näst på tur står etablering i Malmö.

Jonas Lindkvist har lång erfarenhet från arbete med stora diversifierade fordonsflottor inom leasing och finansiering och kommer senast från Stanley koncernen, där han jobbat som Nordisk Fleet Manager.

Jonas Lindkvist börjar på Widriksson den 8 februari 2021. Mats Holst som hittills varit fordons- och fastighetschef fortsätter nu i rollen som fastighetschef.

För mer information kontakta gärna:
Christel Grip, Hållbarhets- & Kommunikationschef
Direkt: 08-588 929 17
Mobil: 072-144 09 09

Ämnen

Kategorier

Regioner


Widriksson Logistik AB är ett distributionsföretag med verksamhet i Stockholm och Göteborg som fokuserar på last mile-distribution. Genom att kombinera mångårig erfarenhet och hållbarhetsfokus med ny teknik har Widriksson en tydlig tillväxtstrategi. Widriksson Logistik AB omsätter drygt 200 MSEK och har en vagnpark på omkring 120 fordon som samtliga körs på fossilfria bränslen.

Kontakter

Christel Grip

Christel Grip

Presskontakt Hållbarhets- och Kommunikationschef 0858892917

Vi erbjuder hållbara transportlösningar

Widriksson Logistik är ett ledande företag inom last mile-logistik i Stockholm och Göteborg. Företaget erbjuder skräddarsydda logistiklösningar med fokus på hållbarhet och har även ett eget affärsområde för utveckling av innovativa techlösningar. Varje dag hanteras tusentals tidskänsliga leveranser i storstadsområden, med krav på temperaturhållning och varsam hantering. Samtliga fordon körs på fossilfria bränslen såsom el, biogas och HVO. Sedan 2021 är Widriksson en del av Tempcon Group. För mer information besök widrik.se.

Widriksson Logistik AB
Västberga Allé 61
12630 Hägersten
Sverige