Pressmeddelande -

Årets pedagogiska pris tilldelas Wikimedia Sveriges och Stockholmkällans projekt “Välkommen till min plats”

Igår, 25 april, på Museernas Vårmöte tillkännagavs vinnaren av årets pedagogiska pris. Det blev projektet “Välkommen till min plats”, som drivs av Wikimedia Sverige och Stockholmskällan. Priset utses av Fuism - Förening för pedagogisk utveckling för svenska museer för att lyfta fram inspirerande och framgångsrika pedagogiska verksamheter och metoder inom pedagogisk utveckling vid svenska museer och kulturinstitutioner.

I Välkommen till min plats har 250 elever i grundskola och gymnasieskola deltagit med 10 lärare och skolbibliotekarier i Stockholm stad. De har praktiskt arbetat med museernas samlingar genom att skriva på Wikipedia, Wikimini och platsr.se, en sajt som drivs av Riksantikvarieämbetet. Projektet pågår 2016-2017 med finansiering från Vinnova.

“Framgångsfaktorn tror jag har varit att vi gjort det här i nära samverkan mellan den fria kunskapen, kulturarvssektorn och skolan. Kärnan har varit att aktivera det som ligger i museernas samlingar till att bli undervisning på en fysisk plats om platsens historia.” säger Frida Starck Lindfors initiativtagare till projektet “Välkommen till min plats” och utställningsproducent på Stadsmuseet i Stockholm.

I dagens samhälle är det en nödvändig kompetens att känna till hur kunskap skapas och sprids. På samma vis behöver man kunna värdera och hantera information på och utanför nätet, för att vara en aktiv medborgare. Det har varit en av de bärande utgångspunkterna för Välkommen till min plats, som tar fram ett fritt tillgängligt koncept för att jobba med dessa plattformar inom skolans undervisning så att det kan användas och anpassas för många fler skolor, bibliotek och hembygdsföreningar på många orter i Sverige.

“Det handlar om att låta barn och ungdomar vara med och skriva sin historia och att hela världen kan läsa den”, säger Sofia Dahlquist, pedagog på Stockholmskällan.

Kontakt

Sara Mörtsell, 073-3832670

Projektledare Wikimedia Sverige

Frida Starck Lindfors, 070-6585337

Utställningsproducent Stadsmuseet i Stockholm

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

De flesta känner till Wikipedia, det fria uppslagsverket som är en av de tio mest besökta webbplatserna. Wikipedia finns på 295 språk och har över 44 miljoner artiklar totalt (2017) och har skapats helt och hållet av uppslagsverkets användare.

Vad de flesta inte känner till är att Wikipedia är helt ideellt. Wikipedia drivs av den icke-kommersiella organisationen Wikimedia Foundation. Runt om i världen har det bildats stödföreningar för att hjälpa till att utbilda och upplysa människor på deras eget språk om Wikimedia Foundations olika projekt. Wikimedia Sverige arbetar i Sverige för att göra kunskap fritt tillgängligt för alla människor.

Kontakter

John Andersson

Presskontakt Verksamhetschef Wikimedia Sverige 0733965189