Gå direkt till innehåll
Foto: Bostadsbolaget.
Foto: Bostadsbolaget.

Pressmeddelande -

Bostadsaktörer krokar arm för ökad trygghet i Biskopsgården

Willhem, som äger och förvaltar hyresrätter på tillväxtorter, ingår nu ett nytt trygghetsskapande samarbete med Bostadsbolaget, en del av allmännyttiga Framtidenkoncernen i Göteborg. Genom samarbetet skapas bättre förutsättningar för att öka den upplevda tryggheten i hela Biskopsgården.

Området Biskopsgården i Göteborg klassas inte längre som ett särskilt utsatt område av polisen. Det beror på en rad olika saker, där en del handlar om ett ökat engagemang och samarbete mellan flera samhällsaktörer.

Willhem, med cirka 2100 lägenheter i Biskopsgården, har en tydlig målsättning att bidra till att öka tryggheten i området, och ser stor potential i att fortsätta samverka med andra aktörer. Det senaste initiativet handlar om att kroka arm med Bostadsbolaget kring gemensamma trygghetsvärdar. Rent praktiskt innebär det att det kommer att finnas personal från bostadsföretagen på plats, kvällar och helger, i stora delar av Biskopsgården.

–Tillsammans gör vi jobbet bättre genom delad kunskap och vi får en flexibilitet att fördela resurser där behoven är som störst för tillfället. Det känns väldigt roligt att vi kan göra gemensam sak och på så sätt stärka boendemiljön i hela Biskopsgården, säger Nina Dalvin, Willhems områdeschef i Biskopsgården.

Sedan några år tillbaka är Bostadsbolaget och Poseidon närvarande med personal i området till sent på kvällarna, alla dagar i veckan.

–I första hand finns vi till för att skapa trygghet i de olika områdena och då handlar det om att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt utifrån våra hyresgästers upplevda trygghet. För att kunna utföra trygghetsuppdraget måste vi lyssna på och vara nära våra hyresgäster; vi svarar på frågor och samtalar, kanske erbjuder följe hem eller bidrar med andra sociala insatser. Vi tar även fram lägesrapporter och åtgärdar fel vi ser. Det här vet vi har gjort att Biskopsgården har blivit tryggare på senare tid, säger Daniel Neck, trygghetschef på Bostadsbolaget.

Bostadsbolagets vd, Pontus Werlinder, tycker att det är bra att fler ansluter sig till det trygghetsskapande arbetet.

–Med de utmaningar vi ser i samhället, är det nödvändigt att alla aktörer, såväl privata som offentliga, tar ett större ansvar utifrån sina förutsättningar och gör det vi kan för att vända utvecklingen åt rätt håll. Vi välkomnar Willhem in i trygghetssamarbetet och ser fram emot att jobba tillsammans på plats i Biskopsgården, säger han.

FAKTA: Arbete för ökad trygghet i bostadsområden

  • Allmännyttiga Framtidenkoncernen har i uppdrag att bidra till att ingen del av staden ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden år 2030.
  • Därför har det bland annat skapats en trygghetsorganisation som finns på plats i flera bostadsområden. Trygghetsvärdar arbetar kontaktskapande och relationsbyggande för att bidra till ökad gemenskap och trygghet. I rollen ingår rundvandringar, fysiska åtgärder, trygghetstjänster, sociala insatser och lägesrapportering.
  • I Biskopsgården finns det sedan tidigare trygghetsvärdar i Bostadsbolagets och Poseidons bostadsområden. Det nya avtalet mellan Willhem och Bostadsbolaget som trädde i kraft den 1 april, 2024, innebär att det nu även finns trygghetsvärdar i Willhems bostadsområden.


Ämnen

Regioner


Willhem är ett bostadsbolag som tror på idén om ett boende som människor längtar och vill hem till. Vi äger, utvecklar och förvaltar hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige. Varje dag arbetar vi långsiktigt med att skapa ett enkelt och tryggt boende som är bra för både hus och människor. Ägare är Första AP-fonden. Läs mer på willhem.se.

Kontakter

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag som tror på idén om ett boende som människor längtar och vill hem till. Vi äger, utvecklar och förvaltar hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige. Varje dag arbetar vi långsiktigt med att skapa ett enkelt och tryggt boende som är bra för både hus och människor. Ägare är Första AP-fonden.

Willhem

Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Sweden