Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Willhem firar 10 framgångsrika år som bostadsbolag

På tio år har Willhem gått från idé till att bli ett av de största privata bostadsbolagen i Sverige. Vd Mikael Granath ser en framtid med fokus på fortsatt expansion, utveckling av fastighetsbeståndet och en växande nyproduktion.

Willhem har haft en stark tillväxttakt under bolagets första tio år. Från knappt 11 200 hyresbostäder till närmare 27 000 är bolaget idag ett av Sveriges största bostadsbolag med verksamhet på tretton delmarknader. Marknadsvärdet uppgår till drygt 52 miljarder. Nya förvärv utvärderas ständigt med målet att växa ytterligare.

– I början sågs vi nog som lite av en uppstickare, minns Mikael Granath, vd. Vi hade en snabb tillväxt de första åren och tidigt blev fokus att investera i befintligt bestånd genom vårt utvecklingskoncept Willhemlyftet. Konceptet har vi löpande effektiviserat med nya metoder. Snart började vi även förvärva nyckelfärdiga projekt och sedan 2015 investerar vi i nyproduktion som görs i egen regi. Idag har vi en blandad fastighetsportfölj med varierande karaktär där B-lägen dominerar.

Att bygga en stark förvaltningsorganisation med decentraliserat ansvar och ett tydligt kundfokus är en strategi. Medarbetare som känner sina fastigheter och kunder är med och påverkar vilket ger en stark kraft i bolaget. Mikael Granath beskriver hur det strukturkapital som målmedvetet byggts upp under de första tio åren nu bäddar för att man kan göra framsteg på många olika områden samtidigt.

– Vi utvecklar och förbättrar oss hela tiden, det har blivit en del av kulturen. När alla parametrar i bolaget sammanfaller ser jag inga gränser för hur vi kan utvecklas framåt.

FAKTA WILLHEM:

Fastighetsinnehav: 532
Antal lägenheter: 26 719
Medarbetare: 283
Marknadsvärde: 52 299 Mkr
Ägare: Första AP-fonden

Marknader: Borås, Göteborg, Halmstad, Jönköping, Karlstad, Västerås, Trollhättan, Skövde, Västerås, Eskilstuna, Linköping, Malmö och Stockholm.


Ämnen

Regioner


Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Kontakter

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag som tror på idén om ett boende som människor längtar och vill hem till. Vi äger, utvecklar och förvaltar hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige. Varje dag arbetar vi långsiktigt med att skapa ett enkelt och tryggt boende som är bra för både hus och människor. Ägare är Första AP-fonden.

Willhem
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Sweden