Gå direkt till innehåll
Willhem redovisar stark inledning av året

Pressmeddelande -

Willhem redovisar stark inledning av året

Delårsrapport januari-mars 2024:

  • Intäkterna ökade till 735 Mkr (699), det motsvarar en ökning på 5,2 procent.
  • Driftnettot uppgick till 424 Mkr (395), en ökning med 7,3 procent. I jämförbart fastighetsbestånd ökade driftnettot med 5,8 procent.
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till –695 Mkr (-2 108), vilket motsvarar en värdenedgång på –1,2 procent (-3,5).
  • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 196 Mkr (-389).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till –272 Mkr (-1 753).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 56 154 Mkr (58 138).
  • Investeringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 285 Mkr (355), varav 153 Mkr (209) avser investeringar i fastighetsbeståndet och 132 Mkr (146) avser nyproduktion.
  • I februari fick Willhem ett ovillkorat aktieägartillskott om 1,0 mdr från Första AP-fonden.

Kommentar från vd Mariette Hilmersson:

” Vi kan konstatera att den positiva utvecklingen av driftnettot fortsätter under första kvartalet. Med tanke på de utmaningar vi ställts inför är jag nöjd med resultatet som i huvudsak beror på en stabil intäktsutveckling och en god kostnadsstyrning. Under perioden har vi tagit viktiga steg inom digitalisering. Vi har påbörjat implementeringen av Dynamics 365 för att möjliggöra framtida IT-utveckling och även gått över till HomeQ för att stärka och effektivisera vår uthyrning. Nyproduktionen är fortsatt avvaktande, men de projekt vi har i produktion löper på bra."


För ytterligare information, kontakta:

Mariette Hilmersson
Vd, Willhem
mariette.hilmersson@willhem.se
0739-42 09 02

Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem
peter.malmen@willhem.se
0705-68 31 83


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2024 klockan 09.00 CEST.


Ämnen


Willhem är ett bostadsbolag som tror på idén om ett boende som människor längtar och vill hem till. Vi äger, utvecklar och förvaltar hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige. Varje dag arbetar vi långsiktigt med att skapa ett enkelt och tryggt boende som är bra för både hus och människor. Ägare är Första AP-fonden. Läs mer på willhem.se.

Kontakter

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag som tror på idén om ett boende som människor längtar och vill hem till. Vi äger, utvecklar och förvaltar hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige. Varje dag arbetar vi långsiktigt med att skapa ett enkelt och tryggt boende som är bra för både hus och människor. Ägare är Första AP-fonden.

Willhem

Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Sweden