Gå direkt till innehåll
Willhems Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Pressmeddelande -

Willhems Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Willhems års- och hållbarhetsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se. I rapporten summeras ett år som varit utmanande för branschen. Willhem har, trots negativ utveckling av fastighetsvärdena, klarat sig väl och redovisar ett driftnetto som stiger med 9,8 procent och en stärkt överskottsgrad.

  • Koncernens intäkter uppgick till 2 860 Mkr (2 664), vilket innebar en ökning med 7,4 procent. Driftnettot uppgick till 1 861 Mkr (1 695), en ökning med 9,8 procent. Driftnettoökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 5,9 procent.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 56 497 Mkr (59 886). Den orealiserade värdeutvecklingen på fastigheter uppgick till -5 227 Mkr (-1 069), vilket motsvarar en värdenedgång på -8,5 procent. Årets negativa värdeutveckling beror på höjda avkastningskrav.
  • Willhems långfristiga kreditbetyg A- bekräftades under hösten av Standard & Poor’s men med en justering från stabila till negativa utsikter. För att säkra kreditbetyget har bolagets ägare Första AP-fonden beslutat om två ovillkorade kapitaltillskott om 1 mdr vardera.
  • En osäker omvärld med geopolitisk oro, hög inflation och höga räntor har präglat fastighetsmarknaden 2023. Trots ett tufft marknadsläge står Willhem stabilt och upprätthåller starka nyckeltal. Det är resultatet av hårda prioriteringar och ett målmedvetet arbete med att öka intäkterna och minska kostnaderna.

Läs hela Willhems årsredovisning här.

Årsstämma kommer att hållas den 7 maj 2024.

Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 april 2024 klockan 15.00.

För ytterligare information, kontakta:

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67

Mariette Hilmersson
Vd, Willhem
mariette.hilmersson@willhem.se

0739-42 09 02

Ämnen


Willhem är ett bostadsbolag som tror på idén om ett boende som människor längtar och vill hem till. Vi äger, utvecklar och förvaltar hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige. Varje dag arbetar vi långsiktigt med att skapa ett enkelt och tryggt boende som är bra för både hus och människor. Ägare är Första AP-fonden. Läs mer på willhem.se.

Kontakter

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag som tror på idén om ett boende som människor längtar och vill hem till. Vi äger, utvecklar och förvaltar hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige. Varje dag arbetar vi långsiktigt med att skapa ett enkelt och tryggt boende som är bra för både hus och människor. Ägare är Första AP-fonden.

Willhem
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Sweden