Pressmeddelande -

WTW och Truesec går ut med gemensamma rekommendationer för att få företag att stärka sin IT-miljö

Trenden för ransomware är fortsatt snabbt stigande och än mer omfattande. Enligt siffror från Truesec har kostnaden för cyberbrott nu överstigit 30 miljarder SEK per år. WTW och Truesec går därför nu ut med tydliga rekommendationer för hur varje företag ska stärka sin cybersäkerhet.

Allt fler företag drabbas av cyberangrepp, och på senare tid har detta lett till att både sjukvård och viktiga samhällsfunktioner påverkats när kritisk infrastruktur angrips.

För att underlätta för organisationer som vill stärka sin cybersäkerhet har WTW tillsammans med Truesec utvecklat tydliga rekommendationer för hur man bygger en grund för cybersäkerhet. Rekommendationerna är tänkta som en basnivå, där varje organisation sedan kan bygga vidare utifrån sina egna förutsättningar och mål.

– Tillsammans med Truesec har vi sedan tidigare hjälpt flera företag att etablera en standard för cybersäkerhet. Många företag har goda ambitioner på området, men man har haft svårt att veta vad man faktiskt ska börja med, och vilka prioriteringar man ska göra. Utvecklingen av ransomware leder till att så gott som alla företag måste höja sin lägstanivå, och därför har vi bestämt oss för att bidra till det arbetet genom att erbjuda denna standard publikt, säger Kristoffer Haleen, Nordic Cyber Practice Leader på Willis Towers Watson.

Ransomware drabbar både små och stora bolag
Just ransomware har ökat explosionsartat de senaste åren, och många angrepp använder sig av sårbarheter som hade kunnat förhindrats med relativt enkla medel. Merparten av alla angrepp med ransomware sker mot företag med färre än 250 anställda, vilket gör detta till en faktisk affärsrisk för små, likväl som stora, företag.

– Våra rekommendationer bygger på egen erfarenhet från de otaliga incidenter vi hanterat över åren. Vilka skydd som måste finnas på plats för att förhindra eller minimera konsekvenserna av intrång. Det är viktigt att förstå att vi inte talar om avancerade skydd här, utan snarare det som är att betrakta som säkerhetshygien, säger Mats Hultgren, VP Cyber Strategies på Truesec.

Cyber Security Baseline - 2021 Recommendations finns tillgänglig för nedladdning nedan.

Läs mer om kostnaden för cyberbrott i Truesec Threat Intelligence Report 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Hultgren, VP Cyber Strategies
mats.hultgren@truesec.com

Kristoffer Haleen, Nordic Cyber Practice Leader
kristoffer.haleen@willistowerswatson.com

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • cyber
  • wtw/nyheter

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) är ett ledande globalt försäkringsförmedlings-, teknik- och konsultbolag. Med rötter tillbaka till 1828 har Willis Towers Watson 45 000 anställda i mer än 140 länder och marknader.

Vi utformar och levererar råd och tekniklösningar som optimerar hantering av kapital, sak- och personrelaterade risker, anställningsförmåner, ersättning och övrigt humankapital. Vi är ett globalt företag som genom lokal närvaro och expertis kan erbjuda skräddarsydda lösningar anpassade till lokala trender, marknader och lagstiftning. Genom kompetens, professionalism, engagemang och kundfokus hjälper vi kunder runt om i världen att vända risk till tillväxtmöjligheter.

I Sverige inleddes verksamheten 1978 och idag är vi en av landets ledande rådgivare inom ersättningsrelaterade områden, pensioner och vidare förmåner, aktuariella tjänster (liv och sak), samt risk- och försäkringsförmedling inom skadeförsäkringsområdet. Vi är cirka 200 medarbetare i Stockholm (HK), Göteborg och Malmö.

Välkommen att läsa mer på www.willistowerswatson.com

Kontakter

Johanna Wintzell

Presskontakt Marketing & Communication Lead +46 (0)70 883 98 13

Kristoffer Haleen

Nordic Cyber Practice Leader, Corporate Risk & Broking +46 (0)73 159 59 65

Relaterat innehåll