Pressmeddelande -

Debattartikel: Ambassadörerna för kvinnors företagande vill tända fler entreprenörseldar.

Tradition, möjligheter och entreprenörskap i Västernorrland

Ambassadörerna för kvinnors företagande vill tända fler entreprenörseldar.

 

Västernorrland är ett fascinerande län! Här finns så många olika kulturer, så mycket historia som fortsätter att prägla våra livsval. Här finns stora områden med skog, en rikedom och fantastisk tillgång. Mäktiga älvar som förr användes för flottning av timmer och som fortfarande skapar energi genom vattenkraft. Skogar och vatten som betydde att man kunde bygga industrier, järnbruk, massafabriker har varit och är betydelsefulla.

Under en period på 1800-talet växte länet snabbast i Sverige, då vattenrallarna byggde i inlandet och framtidstron var stark. Idag har rationaliseringar minskat antalet anställda drastiskt, både i skogen och i industrin. Bilden av Västernorrland är fortfarande att vi är ett industrilän och att det är tillverkande industri som är räddningen för att få fler länsbor. Men länet likväl som resten av landet är faktiskt till stor del ett tjänstesamhälle.

Det som är en styrka innebär också en svaghet – våra starka traditioner är viktiga att bygga vidare på, men samma traditioner riskerar också att bromsa och hindra den utveckling som så väl behövs. Även om osäkerheten är stor finns det inget som tyder på att nya fabriker kommer att dyka upp i framtiden.

Många ”gamla hederliga” jobb är hotade – men nya kommer till! För 20 år sedan var det väl ingen som kunde ana hur många som skulle leva på att skapa dataspel, applikationer och andra tillbehör. Nya sätt att försörja sig kommer istället, och vi kan se en form av ”nomadsamhälle” – små, lättrörliga enheter istället för industrisamhällets stora, fasta enheter.

Vad behövs i Västernorrland för framtiden?

Vi behöver kunskap, nyfikenhet och mod. Vi behöver kunskap för att klara att navigera när det blåser friskt, nyfikenhet för att finna nya vägar och mod att våga gå de obrutna vägarna. Vi behöver både kvinnor och män som tar steget till att leva som företagare för att göra sin grej. Vi behöver öppenhet för förändring, att se möjligheterna och passa på att knipa dem när de visar sig. Vi behöver fler företagande kvinnor som verkar i andra branscher än de traditionella.

Västernorrlands framtid skapar vi tillsammans! Ambassadörer för kvinnors företagande har regeringens uppdrag att berätta om hur det är att driva företag, för att fler ska tänka företagande som en möjlig karriärväg. Vi brinner för entreprenörskap och företagande och vi vill tända fler eldar.

Ambassadörer för kvinnors företagande i Västernorrland


Regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt