Pressmeddelande -

Debattartikel: Jämställt bemötande gör skillnad för företagandet

Såväl nationell som internationell forskning visar att det inte är någon skillnad i hur kvinnor och män driver företag, de är lika kompetenta. Däremot visar ny forskning att våra förväntningar och föreställningar kring hur kvinnor och män är, ger utslag i möjligheten till finansiering. En risk med skillnader i bemötande av företagarna är att samhället går miste om tillväxtmöjligheter och att finansiärer går miste om bra affärer.

För att höja kunskap och medvetenhet om jämställt bemötande kommer Winnet Västernorrland och Partnerskapet för jämställd tillväxt att bjuda in till workshop med företagsfrämjare i länet.

Med gemensamma krafter ser vi möjligheter för länet att mer effektivt ta tillvara resurser som finns i nya branscher. Men i företagsutveckling är tillgång till kapital en viktig faktor.

Winnet Västernorrland genomförde hösten 2011 en serie träffar i länet kring företagsstöd. Statistiken visar att fördelningen av bidrag och lån för investeringar fördelas ojämnt mellan könen och att färre kvinnor än män söker dessa företagsstöd. Under träffarna mötte vi företagande kvinnor som begränsats på grund av föreställningar om deras bransch och kön.

Nationell forskning visar även att kvinnors ansökningar om företagsstöd avslås i högre grad och att beviljade ansökningar får lägre belopp än motsvarande till mäns företag. När man undersöker hur finansiärer och bidragsgivare bemöter entreprenörernas ansökningar framträder attityder som varierar om det är män eller kvinnor som söker.

En forskningsrapport från Luleå tekniska universitet visar att en man kan bedömas som ”ung och lovande” medan en kvinna i samma situation bedöms som ”ung och oerfaren”. Sådana föreställningar om kvinnor och män finns såväl i samhället generellt som bland personer som arbetar med att på olika sätt stödja företagare. Det är ett exempel på bakomliggande orsaker till varför kvinnor missgynnas när de söker offentliga stöd eller annan finansiering av sina företag.

Annika Fälldin, ordförande Winnet Västernorrland

Peter Germer, Företagarna Västernorrlands län

Ingrid Thyberg, Handelskammaren Mittsverige

Margareta Hedlund, LRF Västernorrland

Eva-Lotta Persson, Länsförsäkringar Västernorrland

Uno Jonsson, Härnösands kommun

Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • winnet
 • västernorrland
 • män
 • kvinnor
 • genus
 • företagsstöd
 • företagande
 • tillväxt
 • jämställdhet

Regioner

 • Västernorrland

Winnet Västernorrland är ett regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt. Vi verkar för fler livskraftiga företag som drivs av kvinnor och fler kvinnor på ledande nivå i Västernorrland. Vi har unik kompetens och erfarenhet när det gäller genus och jämställdhet som vi sprider i många kanaler. Att inspirera individer är lika viktigt som att påverka den politiska agendan.

Med Winnet Sverige i ryggen och våra lokala nätverk som kunskapsbank bygger vi om systemen.

Vi tänker nytt och vi vet vad vi talar om.