Pressmeddelande -

Fransk matsvinnshjälte ändrade den franska lagen – belönas med WIN WIN Gothenburg Sustainability Award för sitt arbete

Genom idogt arbete och ett osvikligt engagemang lyckades han driva igenom ett förbud för franska livsmedelsbutiker och restauranger att slänga mat. Tack vare den nya franska lagen tillvaratas alla de råvaror och matprodukter som tidigare gick direkt i soporna. Istället tas de idag om hand av välgörenhetsorganisationer eller så kallade matbanker, och mättar människor som annars gått hungriga. Årets pristagare av WIN WIN Sustainability Award är den franske matsvinnshjälten Arash Derambarsh.

I FN:s globala mål ingår att till år 2030 halvera det globala matsvinnet längs hela livsmedelskedjan. För att uppnå målet krävs både attitydförändring på konsumentnivå och storskaliga systemförändringar. Den franska lagändringen som möjliggör en ny och mer cirkulär livsmedelsförsörjning är ett steg på vägen för att lösa den djupt orättvisa matsvinns-paradoxen: en tredjedel av den mat som produceras går till spillo, samtidigt som människor går hungriga.

Arash Derambarsh är domare och statsråd i staden Courbevoie, Frankrike. Han hade tidigt ett stort intresse för matsvinnsfrågan, en fråga som tack vare den franska matkulturen har ett högt engagemang i Frankrike. När han lyckades få ihop 210 000 underskrifter för sitt lagförslag som gick ut på att lagstifta mot att matbutiker förstör och slänger ätbar mat, togs frågan upp i det franska parlamentet och i februari 2016 röstades hans lagförslag igenom. Med stöd hos organisationer som franska Röda Korset, FNs World Food Programme och Action Against Hunger har Arash Derambarsh startat en namninsamling om att en lag liknande den i Frankrike ska vara en del av Europakommissionens kommande strategi för en cirkulär ekonomi. Insamlingen har i nuläget 1,5 miljoner underskrifter.

– Arash Derambarsh och hans arbete är ett utmärkt exempel på att vi alla kan påverka på en högre nivå än den individuella. Hans fokus ligger på att förändra attityder och lyfta frågan om onödigt matsvinn till en samhällelig juridisk nivå. Den franska lagen tillåter inte längre det enorma resursslöseri som en icke-cirkulär livsmedelsförsörjning innebär, och där är Arash Derambarsh en nyckelfigur och ett föredöme, säger Emma Dalväg, juryordförande WIN WIN Gothenburg Sustainability Award.

Arash Derambarsh själv fokuserar hellre på effekten av lagen än på sin egen del i att den gått igenom. Det viktigaste är att lagen gör nytta hos dem som behöver det, menar han.

– Det är en stor ära för mig att motta den här utmärkelsen, men jag som person är egentligen oviktig i sammanhanget. Det viktiga är lagen mot matsvinn och att den kommer till nytta för dem som bör gynnas av den: människor som lever i ekonomisk utsatthet, hemlöshet och utan socialt skyddsnät. Jag uppmanar både EU och enskilda länder att införa liknande lagar som den vi nu har i Frankrike. Vi räddar varje år 10 miljoner måltider, som tack vare lagen har kommit till nytta hos välgörenhetsorganisationer. Detta motsvarar en ökning av matdonationer med 22 %. Det är vår skyldighet att stoppa matsvinnet för att förhindra fattigdom och rädda vår planet, säger Arash Derambarsh.

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award delas ut på GöteborgsOperan den 31 oktober. Såhär lyder juryns motivering i sin helhet:

”Livsmedelsförsörjningen är inte bara grundläggande för vår överlevnad utan har också ett av de största avtrycken på vår globala miljö. Den bär också på en av de svåraste globala paradoxerna att lösa – att en tredjedel av den mat som produceras slängs eller går till spillo, samtidigt som människor går hungriga. Årets pristagare har inte bara lyckats peka på denna svårlösta paradox och grundläggande orättvisa utan genom drivkraft och handling skapat konkreta åtgärder som innebär verklig förändring. Arash Derambarshs idéer, initiativ och idoga arbete för att minska matsvinnet har resulterat i en lagändring i Frankrike som förbjuder franska matbutiker och restauranger att slänga eller förstöra mat som inte går att sälja. Lagen tvingar dem istället till att samarbeta med välgörenhet eller ”food banks” så att maten kommer behövande till godo. I FN:s Globala mål ingår att till år 2030, halvera det globala matsvinnet längs hela livsmedelskedjan. För att uppnå målet krävs inte bara en attitydförändring på konsumentnivå utan också systemförändringar som den franska lagen om matsvinn. Arash Derambarshs arbete har inspirerat människor världen över och bidragit till att lyfta frågan om matsvinn på den globala agendan. Hans exempel visar att det är möjligt att göra skillnad och ta konkreta steg i en hållbar riktning vad gäller matsvinn. ”

Ämnen

  • Miljö

Kategorier

  • winwin
  • sustainability award

Regioner

  • Göteborg

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

Sedan år 2000 har världens främsta hållbarhetspris uppmärksammat framstående insatser över hela jorden. Utöver att belöna banbrytande gärningar, syftar priset också till att stimulera kreativitet och långsiktiga synergieffekter – till förmån för människan, naturen och vår gemensamma framtid.

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

The world’s leading sustainability award aims to recognize and support outstanding contributions from around the world. Our goal is to stimulate creativity and achieve lasting synergies as we strive to strike the right balance between ecological, environmental and social needs. The award has been presented in Gothenburg since 2000.

Kontakter

Lovisa Ralpher

Presskontakt Pressansvarig +46739255089 WIN WIN Awards hemsida