Pressmeddelande -

IPBES öppnar våra ögon för hotet mot biologiska mångfalden – vinner WIN WIN Gothenburg Sustainability Award 2020

Ett av världens främsta hållbarhetspriser riktar strålkastarljuset mot en av framtidens ödesfrågor – hotet mot den biologiska mångfalden. Idag, på biologiska mångfaldens dag, tillkännages Internationella Forskarpanelen för Biologisk Mångfald och Ekosystemtjänster, IPBES, som årets vinnare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award och prissumman på 1 miljon svenska kronor. IPBES står bland annat bakom rapporten som bekräftar att en miljon arter riskerar att utrotas inom några årtionden.

I Agenda 2030 handlar två av målen explicit om ekosystem och biologisk mångfald både på land och under vattenytan. Men faktum är att den biologiska mångfalden är en grundförutsättning för alla de 17 globala målen. För att säkra framtidens matproduktion, tillgången till rent vatten, lösa klimatkrisen och till och med hitta botemedel för sjukdomar behöver frågan få mer utrymme och ta större plats på den politiska agendan. För trots att den är avgörande för allt liv på jorden så är hotet mot den biologiska mångfalden större idag än någonsin tidigare.

Som världens första internationella plattform för biologisk mångfald tillhandahåller IPBES information och verktyg för att skydda, och på ett hållbart sätt använda, naturens livsviktiga resurser. Organisationen förenar kunskapsbärare och experter med beslutfattare över hela världen, som tillsammans lägger grunden för en ny agenda. För sitt idoga arbete belönas IPBES nu med det världsledande hållbarhetspriset WIN WIN Gothenburg Sustainability Award 2020, och prissumman på en miljon kronor. Detta meddelar juryn i samband med FN:s internationella dag för biologisk mångfald, som äger rum årligen den 22:a maj.

– IPBES lyckas sammanfatta och förklara betydelsen av vår biologiska mångfald och vad hotet mot den innebär på ett sätt som få andra aktörer har lyckats med. Tack vare deras arbete är dessa frågor äntligen i fokus, och därför känns det fantastiskt att presentera dem som årets vinnare, säger WIN WIN Awards juryordförande Emma Dalväg.

IPBES står bland annat bakom rapporten ”Global Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services” från 2019, där hundratals forskare var involverade för att uppdatera omvärlden på hur naturen faktiskt mår och hur det kan kopplas till människans beteende. En rapport som juryn menar gjorde information om biologisk mångfald och ekosystem tillgänglig för fler än bara experter och forskare.

– IPBES senaste rapport från 2019 visar svart på vitt att läget är kritiskt för den biologiska mångfalden och det enda hållbara framtidsscenariot innefattar en genomgripande samhällsomställning. En miljon av jordens åtta miljoner arter riskerar att utrotas inom några årtionden. Det går inte längre att blunda för problemet! Säger Emma Dalväg.

Vid prisutdelningen, som äger rum i Göteborg i oktober, närvarar representanter från IPBES ledning för att ta emot priset. IPBES Generalsekreterare Dr. Anne Larigauderie menar att det är särskilt betydande att IPBES tilldelas priset just 2020 – året då ett nytt ramverk ska formas för det kommande decenniets globala insatser för naturen.

– Även om det är vi på IPBES som får ta emot detta pris, så gör vi det som som representanter för våra 136 medlemsländer och de tusentals forskare, kunskapsinnehavare och intressenter som har bidragit enormt till vårt arbete – med sin tid och expertis. Detta pris är också deras pris, och denna framgång är deras framgång. Att vi tilldelas WIN WIN Gothenburg Sustainability Award 2020 är ytterligare en bekräftelse på att vetenskaplig expertis och konkreta bevis måste vara kärnan i de beslut vi fattar idag, om vår gemensamma framtid.

Även den världsledande forskaren inom biologisk mångfald och ekosystem, Dr. Sandra Díaz är inbjuden till prisceremonin. Hon är en av tre ordföranden som står bakom IPBES-rapporten ”Global Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services” från 2019.

Juryns motivering till att utse IPBES som årets vinnare:
”The biodiversity on earth is crucial to human survival and the need to raise the issue on the agenda for the world's decision-makers to a corresponding level is therefore great and urgent. The work to disseminate knowledge and awareness of the importance of biodiversity is therefore of crucial importance.

IPBES has had a decisive role in outlining the drivers of biodiversity loss, communicating the magnitude of the problem and laying the groundwork for a new agenda and transformative change in relation to biodiversity. Through their methodology, which includes research in both natural and social science as well as including the importance of indigenous peoples' knowledge and experience, they have increased the opportunities for evidence-based decision-making by policy makers.

Since its inception in 2012, by engaging and uniting the world's nations around the issue of biodiversity, IPBES has played a crucial role in setting the groundwork for the change we need to address this crisis in the near future.”

Ämnen

  • Miljö

Kategorier

  • biologisk mångfald
  • sustainability
  • hållbarhet
  • sustainability award
  • sustainable future
  • win win gothenburg sustainability award
  • winwin

Regioner

  • Göteborg

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

Sedan år 2000 har världens främsta hållbarhetspris uppmärksammat framstående insatser över hela jorden. Utöver att belöna banbrytande gärningar, syftar priset också till att stimulera kreativitet och långsiktiga synergieffekter – till förmån för människan, naturen och vår gemensamma framtid.

Presskontakt

Emma Dalväg

Chairperson at WIN WIN Gothenburg Sustainability Award 0739 62 82 05

Relaterat innehåll

Relaterade event