Gå direkt till innehåll
Miljöpriset du kan slänga i komposten

Pressmeddelande -

Miljöpriset du kan slänga i komposten

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award är världens främsta hållbarhetspris och jobbar i år med att lyfta biologisk mångfald. Idag ska vinnarna prisas – med en priskub helt gjort i nedbrytbara material av konstnären Marcin Rusak.

Som världens främsta hållbarhetspris, uppmärksammar WIN WIN Award framstående hållbarhetsinsatser över hela jorden. Utöver att belöna banbrytande gärningar, syftar priset också till att stimulera kreativitet och långsiktiga synergieffekter – till förmån för människan, naturen och vår gemensamma framtid. Priset delas ut av Göteborgs Stad sedan år 2000, och bland tidigare vinnare finns Al Gore, Gro Harlem Brundtland och Kofi Annan.

– En miljon av planetens åtta miljoner olika arter hotas av utrotning. Detta faktum äventyrar också mänsklighetens överlevnad som art. Trots vetskapen att jordens biologiska mångfald är avgörande för vår existens tenderar frågan att falla mellan beslutsfattarnas ansvarsområden. Det får inte samma uppmärksamhet som till exempel klimatförändringar, säger Emma Dalväg, juryordförande WIN WIN Award. 

Varumärkesbyrån Happy F&B har arbetat med priset sedan 2017. Priset i sig är en radikal avvikelse från de vanliga troféerna och statyetterna.

– Grundformen är en kub, men tillverkas varje år av olika hållbara material – som knyter an till årets specifika tema. På så vis blir priskuben också ett sätt att lyfta fram innovativa och hållbara material och skaparna bakom, säger Maria Glansén, Design Director på Happy F&B.

– Kopplat till temat biologisk mångfald har vi i år samarbetat med konstnären Marcin Rusak för att skapa priskuberna. De är helt biologiskt nedbrytbara och tillverkade av organiska bindemedel och blommor. Allt – från insamlingen av blommor till bearbetning av det organiska materialet, formtillverkning och det fysiska materialskapandet – är handgjort, säger Anna Ahnborg, Design Director på Happy F&B. 

Det organiska materialet, Perishable Material, som Marcin har uppfunnit och komponerat gör det möjligt för oss att reflektera över samtida konsumtionskultur, exponera och bejaka processer av förfall, förstörelse, förnyelse och återuppbyggnad. Ett sätt att spegla funktioner som förekommer i naturen.

– Liksom ådringen i marmor eller ytan hos fossiler, ligger kubens skönhet i det icke-perfekta och de detaljrika ”blommiga” tvärsnitten. Blomsterhandelns överflöd av kasserade blommor får en ny livscykel som del av materialet, säger Marcin Rusak.

Årets vinnare

Årets pristagare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award är Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBES. Som världens första och enda mellanstatliga plattform för biologisk mångfald tillhandahåller IPBES kunskap och verktyg för att skydda och hållbart få tillgång till naturens livsviktiga resurser. Organisationen för samman människor med kunskap och erfarenhet med intressenter och beslutsfattare från alla världens regioner. Tillsammans lägger de grunden för en ny agenda. 

WIN WIN Youth Award tilldelas i år Ariana Yuen med projektet Forested Foods. Forested Foods är en Etiopisk organisation som kämpar för att bevara skogar och skapa rättvisa för skogsbaserade samhällen.

Ämnen

Taggar

Regioner


WIN WIN Gothenburg Sustainability Award (SV)

Sedan år 2000 har världens främsta hållbarhetspris uppmärksammat framstående insatser över hela jorden. Utöver att belöna banbrytande gärningar, syftar priset också till att stimulera kreativitet och långsiktiga synergieffekter – till förmån för människan, naturen och vår gemensamma framtid.

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award (ENG)

The world’s leading sustainability award aims to recognize and support outstanding contributions from around the world. Our goal is to stimulate creativity and achieve lasting synergies as we strive to strike the right balance between ecological, environmental and social needs. The award has been presented in Gothenburg since 2000.

WIN WIN Youth Award (SV)

WIN WIN Youth Award är ett internationellt pris som syftar till att belöna unga personer i åldrarna 13-29 år med nyligen genomförda eller pågående projekt som bidrar till omställningen till en mer hållbar värld. Priset på 20 000 kronor tas emot i Göteborg på prisceremonin för WIN WIN Gothenburg Sustainability Award.

WIN WIN Youth Award (ENG)

The WIN WIN Youth Award is an international award that aims to empower and reward young people who play an active role in the creation of a more sustainable future. The winner of the WIN WIN Youth Award will receive SEK 20.000 in Gothenburg at the WIN WIN Award ceremony.


Presskontakt

Madeleine Jostedt Ulrici

Madeleine Jostedt Ulrici

Presskontakt Director of Business & Communication +46(0)7056 83087

Relaterat material

Relaterade event

WIN WIN är ett av världens främsta hållbarhetspris som belönar banbrytande gärningar till förmån för vår gemensamma framtid.

Sedan år 2000 har världens främsta hållbarhetspris uppmärksammat framstående insatser över hela jorden. Utöver att belöna banbrytande gärningar, syftar priset också till att stimulera kreativitet och långsiktiga synergieffekter – till förmån för människan, naturen och vår gemensamma framtid.

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award
Gothenburg
Sweden