Gå direkt till innehåll
Tillkännagivande: De gör den gröna omställningen rättvis – nu presenteras pristagarna av årets WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

Pressmeddelande -

Tillkännagivande: De gör den gröna omställningen rättvis – nu presenteras pristagarna av årets WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

Det världsledande hållbarhetspriset WIN WIN Gothenburg Sustainability Award med prissumman på 1 miljon kronor går i år till den internationella fackorganisationen Just Transition Centre och deras arbete för en grön omställning där arbetstagarna bjuds in i processen. WIN WIN Youth Award tilldelas norska Natur og Ungdom, som prisas för sina gränsöverskridande samarbeten med arbetare från oljeindustrin.

Klimatförändringarnas effekter blir alltmer påtagliga och de globala ledarna är tydliga – en kraftfull klimatomställning är helt nödvändig, och kräver storskaliga samhällsförändringar. För att lyckas är det helt avgörande att omställningen inte påverkar vissa grupper oproportionerligt hårt, utan är inkluderande och rättvis för alla.

I år lyfter det världsledande hållbarhetspriset WIN WIN Gothenburg Sustainability Award fram behovet av en rättvis klimatomställning, och temat för 2024 är ”Just Transition”. Ett tema som genererat ett rekordhögt engagemang, och juryn har bedömt sammanlagt 430 nomineringar från hela världen.

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award instiftades i Göteborg för snart 25 år sedan, och uppmärksammar aktörer som ligger i framkant med sitt hållbarhetsarbete. Sedan 2018 delas även WIN WIN Youth Award ut, för att uppmärksamma ungas hållbarhetsinitiativ. Nu presenterar juryn, som består av representanter från näringsliv, offentlig sektor och akademi, årets pristagare.

– Vi är stolta över att i år tilldela WIN WIN Award och WIN WIN Youth Award till två fantastiska pristagare som på var sitt håll visar hur dialog och samarbete över gränserna är en nödvändig väg framåt. De är verkliga förebilder som vågar utmana förutfattade meningar och hitta kompromisser som gynnar oss alla, säger Sara Larsson, verksamhetschef för WIN WIN Gothenburg Sustainability Award.

Vinnare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award 2024: Just Transition Centre

Årets WIN WIN Gothenburg Sustainability Award tilldelas Just Transition Centre. Ett internationellt center som grundades 2016 av den globala fackföreningen International Trade Union Confederation. Målsättningen är tydlig: arbetstagarna ska delta i diskussionerna och ha inflytande över besluten som styr den gröna omställningen.

Just Transition Centre arbetar brett, trots begränsat med medel. De tillhandahåller kunskap och finansiering, driver på dialogen mellan arbetstagare och fackföreningar, arbetsgivare, företag och samhällsaktörer – allt för att identifiera lösningar som gynnar såväl människan som miljön. Juryn lyfter i motiveringen fram Just Transition Centers starka engagemang för ”att säkerställa att arbetstagares röster inte bara hörs, utan aktivt deltar i formandet av den gröna omställningen.”

Till prisceremonin i Göteborg den 18 oktober kommer verksamhetens co-directors Diana Junquera Curiel och Giulia Laganá.

– Det är en ära att få ansluta sig till en grupp av banbrytande pionjärer och ledare i kampen för en hållbar framtid för människor och planeten. JTC strävar efter att säkerställa att arbetstagare, deras fackföreningar och deras samhällen står i centrum för ansträngningarna att omvandla våra ekonomier och samhällen för att hantera klimatkrisen,

säger Diana Junquera Curiel och Giulia Laganá.

Vinnare av WIN WIN Youth Award 2024: Natur og Ungdom
Den största miljö- och klimatorganisationen för unga i Norge, med över 5 300 medlemmar, Natur og Ungdom tar emot årets WIN WIN Youth Award, och prissumman om 50 000 kronor.

Under våren 2023 genomförde Natur og Ungdom ett helt unikt och gränsöverskridande samarbete, där de tillsammans med arbetare inom den norska oljeindustrin tog fram ”De tio budorden för grön industri”. I budorden beskrivs principerna för en inkluderande, snabb och hållbar omställning av industrin – med utgångspunkt i att det ska gynna arbetstagare, samhälle och naturen, såväl lokalt som globalt.

I juryns motivering står det att Natur og Ungdom ”genom sitt samarbete visar ett lysande exempel på hur man i stället för att ge efter för destruktiv polarisering bör främja respektfull dialog och skapa nya allianser för en mer hållbar framtid”.

– Vi behöver på kort tid genomgå en välbehövlig grön omställning, och det finns ingen tid för polarisering. Jag är tacksam för WIN WIN Youth Award och hoppas få se fler samarbeten som detta över hela världen. När allt kommer omkring arbetar vi alla för samma sak ­– en trygg framtid, säger Gytis Blaževičius, ledare för Natur och Ungdom.

Ämnen


WIN WIN Gothenburg Sustainability Award (SV)
För enastående insatser för en mer hållbar framtid.

WIN WIN Award är ett av världens ledande hållbarhetspris. Vi belönar och uppmärksammar enastående lösningar för de mest akuta utmaningarna som världen står inför idag. Priset på 1 miljon SEK har delats ut årligen sedan år 2000 i Göteborg.

WIN WIN Youth Award etablerades år 2018 och syftar till att stärka och belöna unga människor mellan 13-29 år som spelar en aktiv roll i skapandet av en mer hållbar framtid. Prissumman är 50,000 SEK

Priset drivs som en ideell förening finansierad av medlemmar som, precis som vi, är dedikerade i att skapa en bättre framtid. Vinnarna utnämns av en oberoende jury med medlemmar med olika bakgrunder inom akademin, politiken och det civila samhället. De globala målen är vår vägledning vid val av årligt tema.

________

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award (ENG)
For outstanding contributions towards a more sustainable future.

WIN WIN Award is one of the world's leading sustainability awards. We recognize and promote outstanding solutions to the most urgent challenges facing the world today. The award of 1 million SEK has been presented yearly since 2000 in Gothenburg, Sweden.

WIN WIN Youth Award was established in 2018 and aims to empower and reward young people who play an active part in creating a more sustainable future. The prize consists of 50,000 SEK.

The award is a non-profit organisation financed by members who, like us, are committed to creating a better future. The winners are appointed by an independent jury containing members with diverse backgrounds within academia, politics and civil society. The Global Goals is our guide in the selection of a yearly theme.

Kontakter

Lovisa Ralpher

Lovisa Ralpher

Presskontakt Pressansvarig +46739255089 WIN WIN Awards hemsida

Relaterat innehåll

WIN WIN Award belönar banbrytande gärningar till förmån för vår gemensamma framtid.

WIN WIN Award är ett av världens ledande hållbarhetspris. Vi belönar och uppmärksammar enastående lösningar för de mest akuta utmaningarna som världen står inför idag. Priset på 1 miljon SEK har delats ut årligen sedan år 2000 i Göteborg.

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

Lagergatan 1
415 02 Gothenburg
Sweden