Nyhet -

Snurrig information om brandskyddat trä

Brandskyddat trä för exteriör applikation t.ex. fasadbeklädnad måste uppfylla beständighets kraven enligt CEN/TS 15912 eller EN16755. Detta är en tuff provning av brandskyddsmedlets långtidsbeständiga egenskaper där värme, kyla, regn och UV stressar träet och brandskyddsmedlet för att säkerställa långvariga egenskaper. Om brandskyddsmedlets egenskaper blir godkända eller inte bygger på gränsvärden för avvikelse från ingående värde i relation till utgående värde och skall inte kopplas mot annan standard t.ex. EN13823. Tyvärr cirkulerar påståenden om att CEN/TS 15912 inte längre är giltig då ny standard EN16755 ersätter CEN/TS15912. Detta är felaktig information där grundorsaken till detta informationsflöde är bristande kunskap i fråga. 

Mer information finns att läsa på woodsafes hemsida www.woodsafe.se

Ämnen

  • Byggnadsindustrin

Presskontakt

Thomas Bengtsson

Presskontakt VD / CEO Brandteknisk support och försäljning +46 10 2067231