Pressmeddelande -

Brandkrav i fasad utan beständiga egenskaper är inget brandskydd.

Woodsafe Timber Protection AB vill med detta PM göra Byggnadsnämnden (tillsynsmyndigheten), arkitekt, sakkunnig brandkonsult, byggherre och nedströmsanvändare uppmärksammade på allvarliga brister i föreskrivande, upphandling och användande av träpaneler med krav på SP-Fire 105 i Br1-byggnader. Anledningen är att branschen föreskriver en brandklass utan att föreskriva funktionskraven i PBL. Att enbart föreskriva SP-Fire 105 innebär att en inköpare kan upphandla en SP-Fire 105 träpanel som monteras i ett flervåningshus helt utan säkerställande av beständiga brandegenskaper!

Ämnen

  • Byggnadsindustrin

Om Woodsafe:

Woodsafe Timber Protection har sedan 2002 utfört legoimpregnering av träprodukter med brandtekniska egenskaper som B-s1,d0 , SP-Fire 105, EN16755 EXT, K210/B-s1,d0 med flera. Woodsafe Timber Protection har samarbete med flertalet ledande industripartner i Norden och Europa. Tillverkningen är certifierad och godkänd enligt EU:s byggproduktförordning CPR 305/2011, tillverkningen är certifierade enligt prestandakrav harmoniserad standard ENE14915:2013, EN13986_:2004+A1:2015 mfl. 

Presskontakt

Thomas Bengtsson

Presskontakt VD / CEO Brandteknisk support och försäljning +46 10 2067231

Relaterat innehåll