Pressmeddelande -

Bygg säkert med Woodsafes långtidsbeständiga brandskydd

Woodsafe Exterior WFX brandimpregnerat trä uppfyller provningstandarden för långtidsbeständiga egenskaper – benämnt EN16755 EXT. Det innebär att produktens egenskaper är provade, godkända och certifierade av RISE (No.0402) i enlighet med provningsmetoden bedömningskriterier och underliggande delprovningar.

Godkännandet är en kvalitetsstämpel som gör produkten extra attraktiv.

Det byggs i trä som aldrig förr. Det medför en stark efterfrågan på trä som uppfyller gällande krav i Boverkets BBR såsom SP-Fire 105 eller euroklass B – krav som måste vara uppfyllda för att garantera ett tryggt byggande.

Att använda brandskyddsbehandlat trä i exteriör miljö, till exempel som träfasader, innebär att det dagligen utsätts för vädrets makter. Om brandskyddsmedlets egenskaper inte klarar den påfrestningen lakas det ut från träet. Därmed försvinner även de skyddande egenskaperna.

Det undviker man med Woodsafe Exterior WFX, som ger ett bestående brandskydd - helt utan krav på ytbehandling. Det är garanterat av provningsmetod EN16755 EXT (Durability of Fire Performance)

Woodsafe Exterior WFX lämpar sig mycket väl för träslag som ceder, thermowood gran och furu, frake, douglas fir, accoya, nobelwood med flera, där en naturlig åldring önskas.

Länkar: Woodsafe Exterior WFX®

Mer information: Thomas Bengtsson, VD, 010-206 72 31

epost: thomas.bengtsson@woodsafe.com - hemsida www.woodsafe.se

Ämnen

  • Byggnadsindustrin

Kategorier

  • woodsafe
  • sp-fire 105
  • brandimpregnering
  • en16755ext
  • en16755

Om Woodsafe Timber Protection:

Woodsafe Timber Protection är ledande tillverkare av brandsäkert trä för användning i interiör och exteriör applikation. Våra tjänster är en förädlingslänk till träindustrin i hela Europa med varunamnen Woodsafe PRO och Woodsafe Exterior WFX. Brandsäkert trä som lämnar vår fabrik är CE certifierad enligt EUs byggprodukt förordning (CPR 305/2011) och dito relevant produktstandard EN14915:2013 samt EN13986:2004+A1:2015 samt innehav av nationellt typgodkännandebevis vilket fastställer att våra tjänster uppfyller Boverkets BBR och Plan, -och Bygglagen PBL (SFS 2010:900).

Woodsafe Exterior WFX är den enda CE-certifierade och TG-godkända vattenfasta brandimpregnering med användningsområde bl.a. träfasader där träet tillåts monteras i exteriör miljö för naturlig åldring, helt utan krav på ytbehandling och återkommande underhåll av brandskyddet.

Kontakter

Thomas Bengtsson

Presskontakt VD / CEO Brandteknisk support och försäljning +46 10 2067231