Pressmeddelande -

SÖDRA TIMBER A/S & WOODSAFE INLEDER SAMARBETE

Södra Timber og Woodsafe indleder samarbejde

PRESSEMEDDELESE Västerås og HIllerød, d. 15 AUGUSTI 2011 Södra Timber A/S og Woodsafe Timber Protection har indledt samarbejde om brandimprægnerede trævarer. Samarbejdet indebærer, at den danske byggeindustri via Södra får adgang til det eneste CE­‐certificerede, brandsikrede træprodukter på markedet i overensstemmelse med Rådets direktiv89/106 EØF(EU'sByggevaredirektiv). 

Træ i alle dets formerer et af byggeindustriens mest betydningsfulde og alsidige byggematerialer.At anvendetræ betragtes af mange som en selvfølge,men i kraft af EU’s stadigt strengere brandkrav i henhold til byggevaredirektivet er anvendelsen af træ ikke længere selvfølgelig. Forudsætningenfor at anvende træ i konstruktionertil permanent brug er, at træet har verificerede og afprøvedeegenskaber, CE-certificering samt fabrikskontrol foretaget af tredjepart.WoodsafeTimber Protection i Sverige, som er industriel producent af brandsikret træ og plywood, har investeret mere end 15 mio. SEK i et unikt og specielt fremstillet vakuum- og trykprocesanlæg udelukkende til brandimprægnering. Samarbejdet mellem SödraTimberA/S og Woodsafe indebærer, at SödraTimber får eneretten til Woodsafes produkter– såvel af massivtræ som plywood – på hele det danske marked. Produkterne fås i standard-eller specialudførelse,som projekttilpassede løsninger samt forædlede ved hjælp af f.eks.maling eller perforering. Takket være dette samarbejde får det danske byggemarked langt om længe adgang til og mulighed for at anvende det bredeste sortimentpå markedet inden for brandsikrede trævarer af f.eks.gran, fyr,ceder, lærk, eg, ask og varmebehandlet træ. De certificerede brandklasser omfatter bl.a.B-s1,d0. K110/B-s1,d0. K210/B-s1,d0. SP-Fire105. NT-Fire054 EXT(prEN15912EXT)m.fl.Flere oplysninger findes på www.woodsafe.se  

Yderligere oplysninger fås ved kontakt til 

Fireretardant manager - sales director   Administrerende direktørThomas Bengtsson                              Woodsafe Timber Protection AB Tlf.+46 707-420420

thomas.bengtsson@woodsafe.se 


Frank Lund Larsen SödraTimber A/S Tlf.+45 48 48 82 00

frank.larsen@sodra.com   

Om Woodsafe Timber Protection

Træ har været anvendt inden for byggeindustrieni generationer og betragtes af de fleste som en selvfølge. Men krav fra bl.a.EUs side stiller stadigt højerekrav til brandsikkerheden. WoodsafeTimberProtectionhar mere end 20 års praktiskerfaring i anvendelsen af brandsikring og er en fuldkommen specialiseret virksomhed, der udelukkende arbejder med brandimprægneret træ. Anvendelsen af brandsikringsmiddel hos Woodsafesåvel som al brug af virksomhedens teknik,produktgodkendelserog forskning sker gennem licensaftalemed de verdensførende selskaber Arch Timber Protection Ltd og Arch Chemicals Inc. WoodsafeTimberProtectionsvision er at skabe en brandsikker og gunstig fremtid for træ ved at fremstille brandsikrede trævarer,som garanterer tryghed og sikkerhed. 

Om Södra Timber A/S

Södra Timber A/S er Södra Timber AB salgskontor i Danmark. Vi forsyner det danske marked med træbaserede produkter i form af konstruktionstræ, trykimprægneret træ, malede beklædningsbrædder, ludbehandlede profilbrædder, Cedertræ. Indenfor de sidste år har vi udvidet sortmentet til også at omfatte biobrændsel i form af træpiller, brænde, briketter og flis. Nu introducerer vi så også brandimprægnerede produkter til det danske marked. Mere end 52.000 sydsvenske skovejere er medlemmer i den økonomiske forening Södra.

Ämnen

  • Byggnadsindustrin

When you need to comply with Building Regulations on fire protection, Woodsafe Timber Protection offers a range of proven industrial pre-treatments for timber and related substrates at its certified Fire Retardant Treatment Centre.

Allows you to meet fire regulations with a commercially proven global product backed by
extensive independent test data.

•  The ONLY BBA certificated fire retardant treatment for timber
(Certificate No 87/1841).

• The ONLY Forkmark certificated fire retardant treatment for timber according to K210/B-s1,d0, SP-Fire 105 (Certificate No  ).

•  Meets all relevant British and European Standards including the Construction Products Directive for
panel products for used in permanent constructions.

•  Water based formulation applied by vacuum-pressure impregnation in factory controlled conditions, to
ISO 9001 Quality and ISO14001 Environmental standards.

•  Non-hygroscopic formulation - unaffected by high and fluctuating relative humidities.

•  Does not significantly reduce strength of treated timber, non-corrosive to metal fastenings and fixings,
does not affect paint finishes and adhesives, and is maintenance-free.

•  Specification writing service available.

Kontakter

Thomas Bengtsson

Presskontakt VD / CEO Brandteknisk support och försäljning +46 10 2067231

Relaterat innehåll