Pressmeddelande -

Världsunik brandimpregneringsanläggning nu driftsatt i Västerås

Med 2018års investeringar på 20 Mkr stärker Woodsafe Timber Protection positionen på marknaden i Norden och i Europa. Woodsafe Exterior WFX brandsäkert trä är utvecklad för att användas i exteriör miljö till exempel träfasader med träslag som ceder, thermowood, accoya med flera för en naturlig åldring. Inget underhåll av brandskyddet behövs och ingen ytbehandling för att skydda brandskyddsmedlet krävs. Bland referenser återfinns bland annat världens högsta trähus Mjöstornet i Norge och Gardermoen PirNord som har världens största ektak.

Ämnen

  • Byggnadsindustrin

Om Woodsafe Timber Protection:

Woodsafe Timber Protection är ledande tillverkare av brandsäkert trä för användning i interiör och exteriör applikation. Våra tjänster är en förädlingslänk till träindustrin i hela Europa med varunamnen Woodsafe PRO och Woodsafe Exterior WFX. Brandsäkert trä som lämnar vår fabrik är CE certifierad enligt EUs byggprodukt förordning (CPR 305/2011) och dito relevant produktstandard EN14915:2013 samt EN13986:2004+A1:2015 samt innehav av nationellt typgodkännandebevis vilket fastställer att våra tjänster uppfyller Boverkets BBR och Plan, -och Bygglagen PBL (SFS 2010:900).

Woodsafe Exterior WFX är den enda CE-certifierade med Typgodkända långtidsbeständiga egenskaper i exteriör miljö vilket möjliggör naturlig åldring, helt utan krav på underhåll av brandskyddet.

Presskontakt

Thomas Bengtsson

Presskontakt VD / CEO Brandteknisk support och försäljning +46 10 2067231

Relaterat innehåll