Pressmeddelande -

Woodsafe bygger länets största takmonterade solcellsanläggning

Brandimpregneringsföretaget Woodsafe anlitar solenergiföretaget El av Sol Nordic för att bygga Västmanlands största takmonterade solenergianläggning på Woodsafes fabriker. Anläggningen kommer att ha en toppeffekt på 500 kilowatt.

– Nu kommer vi att nå målen i vår hållbarhetsstrategi om att Woodsafe ska vara koldioxidneutrala och självförsörjande på el från solens strålar. Det är viktigt för oss att bidra till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030, säger Thomas Bengtsson, vd för Woodsafe.

Ämnen

  • Byggnadsindustrin

Om Woodsafe Timber Protection:

Woodsafe Timber Protection är ledande tillverkare av brandsäkert trä för användning i interiör och exteriör applikation. Våra tjänster är en förädlingslänk till träindustrin i hela Europa med varunamnen Woodsafe PRO och Woodsafe Exterior WFX. Brandsäkert trä som lämnar vår fabrik är CE certifierad enligt EUs byggprodukt förordning (CPR 305/2011) och dito relevant produktstandard EN14915:2013 samt EN13986:2004+A1:2015 samt innehav av nationellt typgodkännandebevis vilket fastställer att våra tjänster uppfyller Boverkets BBR och Plan, -och Bygglagen PBL (SFS 2010:900).

Woodsafe Exterior WFX är den enda CE-certifierade och TG-godkända vattenfasta brandimpregnering med användningsområde bl.a. träfasader där träet tillåts monteras i exteriör miljö för naturlig åldring, helt utan krav på ytbehandling och återkommande underhåll av brandskyddet.

Kontakter

Thomas Bengtsson

Presskontakt VD / CEO Brandteknisk support och försäljning +46 10 2067231