Gå direkt till innehåll
Grön Skolmiljö - färdiga koncept för gröna skolgårdar
Grön Skolmiljö - färdiga koncept för gröna skolgårdar

Nyhet -

"Grön Skolmiljö" - koncept för framtidens skolgårdar

Hur vi än vänder och vrider på det så är vikten av gröna miljöer obestridlig. Med det i åtanke har vi glädjen att sälja färdiga konceptmiljöer från Odla lärandet. Miljöerna är pedagogiska och genomtänkta och kombinerar nyttan av grönska med möjlighet till undervisning och inlärning.
Under "Grön Skolmiljö" hittar ni olika alternativ samt information.

Nedan utdrag ur: Boverket (2015). Gör plats för barn och unga! https://www.boverket.se/sv/om-... Hämtad 2019-01-28.

"Rymliga gröna miljöer för samspel tvärs ålder och kön

Gröna partier på gårdarna fungerar som platser för socialt umgänge, fantasilek och utforskande och tillhör ofta barnens favoritplatser. Med gott om vegetation i en rymlig och varierad miljö uppstår det en dynamik som gör att leken lätt kan växla mellan mer fartfyllda och mer lugna sekvenser och platsbundna lekar. Vistelse i gårdens kantzoner tillför leken spänning genom att bidra till barnens föreställningar om omvärlden.

Lek i grön miljö har en tendens att få en öppen och flexibel struktur som underlättar barnens förmåga till självreglering och möjligheter att tillgodose sina egna behov. Studier av gröna utemiljöer visar hur detta underlättar samspelet mellan barn på tvärs av ålder, kön och eventuell funktionsnedsättning.

Plats för lärande: bättre resultat och bestående kunskaper

Skolgården och förskolegården är viktig för barns fria lek, men också som plats för undervisning. Historiskt har skolgården spelat viktiga roller i undervisningen. Såväl forskning som beprövad erfarenhet visar att utemiljön än idag går att använda för skapa mening i skolarbetet och för att främja social kompetens, entreprenörskap och färdighetsträning i hållbar utveckling. Lärande-forskningen visar också positiva effekter och mer bestående kunskaper av undervisning som växlar mellan inomhus- och utomhusaktiviteter.

Alla som arbetar i skolan ska enligt grundskolans läroplan samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande, där planering och utformning av den fysiska miljön kan bidra till detta. Skolan har också en viktig uppgift att ge överblick och sammanhang. Förskole-gårdar, skolgårdar och deras omgivningar har förutsättningar att förverkliga läroplanernas intentioner och kan därmed bidra till ökad måluppfyllelse.

Om pedagogerna vill förlägga delar av undervisningen på gården kan gården vara utformad så att det finns möjligheter till det. Exempel på pedagogiska miljöer är odling, vattenanläggningar, miljöer för djur och växter och energiproduktion. Med sådana funktioner kan undervisningen visa samband mellan teori och praktik. Även andra ämnen som svenska, samhällsorienterande ämnen, språk, bild, idrott och hälsa har förutsättningar att använda utemiljön som pedagogiskt rum. Den utomhusbaserade pedagogiken kan samtidigt utgöra en friskfaktor i skolans arbetsmiljö, genom att man växlar mellan olika platser inomhus och utomhus som bidrar till frisk luft och ökad fysisk aktivitet."

Detta är en många studier som visar hur viktig vår utemiljö är för både fysik och psykisk hälsa och förmåga till inlärning och socialt samspel. Tänk om framtidens skolgård och förskolegård kunde få det utrymme som krävs för att tillgodose detta!

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Jeanette Ringwall

Jeanette Ringwall

Presskontakt Administration/Marknadsföring 070 874 96 07

Relaterat innehåll

Det ska vara tryggt, inspirerande och roligt att använda våra produkter!

Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för ett inspirerande och stimulerande utomhusliv. Vi vill att våra produkter ska locka både barn och vuxna till samvaro och aktivitet. Det ska vara roligt att använda produkter från Woodwork!
Målsättning:

Vår målsättning är att hitta kreativa och hållbara lösningar. Anpassade efter varje kunds individuella förutsättningar och önskemål. Våra montörer är kunniga med många års erfarenhet i branschen. De är väl insatta i gällande säkerhetsregler och byggnormer. Det borgar för trygghet och kvalitet.
Användningsområden:

Lekredskap har ju oftast sin givna plats – t.ex. stadsparker, skolor och förskolor. Förutom nämnda platser så passar produkterna under ”Utemiljö” även bra på campingplatser, vandringsleder, naturreservat, djurparker och stränder. Solsegel är perfekta för att skugga sandlådor och altaner. De är också perfekta för uteserveringar. Hoppkuddar och utegym brukar bli naturliga samlingsplatser där människor möts och har kul.
Säkerhet: Alla lekredskap är typgodkända enligt TÜV EN1176 generella del 1, samt eventuellt specifika del 2 till 7, och EN 1177 för underlagen.