Pressmeddelande -

Diplomatstaden Göteborg – en lönsam mötesplats i tiden!

Föreningen World Peace House (WPH) är lönsam och förenas med Göteborgs kommuns ambitioner inför Göteborg 2021 genom att sätta Göteborg på kartan som en hållbar föregångsstad i världsklass, menar Christian Keiller. 


Göteborg kan bli en av världens självklara samlingspunkter för diplomater, forskare, näringsliv, medmänniskor från världens alla hörn för att arbeta fram lösningar på tema: fred-, hållbar utveckling, miljö- och jämställdhetsfrågor.

Göteborgs fridfulla atmosfär ger staden en unik möjlighet för samtal och möten som kan skapa förståelse och arbeta fram kompromisser. Diplomatstaden Göteborg kan ge nya intressanta arbetstillfällen både direkt i verksamheten samt indirekt i kringtjänster. Behovet av samförstånd i dagens komplexa värld är enormt och i sig mycket lönsamt. Göteborg kan bli en aktiv arena för att bygga broar och nå samförstånd i flera komplexa frågor för vårt jordklots framtid. World Peace House verksamhet är lönsam och behöver inga ekonomiska bidrag från skattemedel.

Möjligheten att genom Stora Teatern bli en aktiv mötesplats med en internationell årlig mässa Word Peace Forum är win win för staden. En mässa som likt Bokmässan inbringar 200 mkr /år eller 1 miljard kr på 5 år i turistinflöde. För att nå en hållbar utveckling för vårt jordklot är tillkomsten av en öppen mötesplats som World Peace House en mycket angelägen och lönsam verksamhet menar artikel författaren, Christian Keiller.


Bild: Visualisering av World Peace House som en öppen arena för fred och hållbar utveckling. Illustration: Karin Enberg, Grafisk designer, VidForm.

Artikelförfattaren menar att Stora Teatern, Göteborg och Sverige har alla element som behövs för att skapa en ny enande symbol för vårt jordklots framtid. World Peace House pågående aktiviteter och möten blommar varje år ut i en enande mässa. Mässan: World Peace Forum en mötesplats för toppdelegater och folkfest. Seriöst viktiga samtal i och runtom Stora Teatern kan kombineras med folkfest i huset samt omkringliggande parker.


Göteborg – evenemangsstaden blir diplomatstaden med återkommande internationella besökare, välutbildad och med stark köpkraft. Genom att förlägga World Peace House verksamhet i Stora Teatern kommer Avenyn och stadskärnan att vitaliseras. Med fler tillresta diplomater säkerställs de nybyggda hotellrum som nu etableras i Göteborg: Post Hotel, Gothia Tower m fl. Genom World Peace House verksamhet kan Göteborg få en profil som säkerställer fler tillresta besökare till staden. Byggnaden Stora Teatern har charm och där kan vi skapa en trivsel för människor i samklang med naturen. Stora Teatern ger dessa viktiga frågor karaktär och är tillräckligt stort och robust för att kunna hantera någon miljon besökare per år. Stadsbiblioteket vid Götaplatsen har enligt egen utsago 4000 besökare per dag, alla årets dagar dvs ca 1,5 miljoner besökare årligen och det är rimligt att tro att WPH blir lika väl besökt.

Göteborg är lugnt, tryggt, säkert och prisvärt för världens toppdelegater att mötas samt tillgängligt med internationell flygplats 30 minuter från centrum med buss. Denna potentiella marknad av köpstarka delegater kan HIGAB genom att använda Stora Teaterns strategiskt trevliga läge och utformning öppna upp för världens besökare att samlas och enas genom World Peace House.

Världens första öppna arena för fred och hållbar utveckling.
Genom Stora teatern skapar vi världens första öppna arena för fred och hållbar utveckling. Fritt inträde, öppet för alla kl: 9 till 24 alla dagar i veckan. Dagliga aktiviteten är lustfyllda möten medmänniskor emellan så som: speekers corner, meditation, dans, studie grupper, ekologiskt mat koncept och utställning som förenar. Dynamisk utställning om fred och miljö på ett intressant och utvecklande sätt som vidareutvecklas av och med människor dagligen. Vi tittar på möjligheterna. Hur mycket fredligare har världen blivit?

World Peace House i byggnaden Stora Teatern ger flera win-win fördelar för oss alla. Göteborg kan få en mer kosmopolitisk prägel med tillresta delegater för att nå fred och ekonomisk sund utveckling av våra gemensamma resurser. World Peace House har långsiktiga mål dels för jordens framtid i helhet samt för Göteborg och individen i ett nära perspektiv.

Om det är angeläget att ha en fortsatt stabil natur så behöver vi agera. Vi behöver enas och se vilka beslut som behöver tas för att kunna skapa ett välmående forum för vårt jordklots framtid så som vi känner till det.

Hedra det förgångna, värna om nuet för framtiden!

      Christian Keiller 

 

 

 

      World Peace House

      Verksamhetsansvarig

      www.worldpeacehouse.com

Ämnen

  • Bibliotek, museum

Kategorier

  • underhållande
  • upplevelsebaserat lärande
  • miljö
  • fred

Regioner

  • Göteborg

Peace in our time!

www.worldpeacehouse.com