Pressmeddelande -

Kommuniké från extra bolagsstämma i World Class Seagull International AB (publ)

Stockholm, 31 oktober, 2008 - Vid extra bolagsstämma i World Class Seagull International AB (publ) den 31 oktober 2008 fattades följande beslut.

Stämman beslutade att välja Alexander Hagberg och Björn Fernström från Ernst & Young AB som nya revisorer för räkenskapsåret 2008 och därpå följande tre år till och med räkenskapsåret 2011. Arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Bengtsson, VD World Class International

Tel. +46 705119014

ulf@worldclass.se

World Class Certified Adviser på First North är:

Thenberg & Kinde Fondkommission AB, tel. 031-745 50 30.

Om World Class:

World Class är en internationell koncern som driver 43 hälso- och rekreationsanläggningar i elva länder. Affärsidén går ut på att lönsamt utveckla, driva och exploatera varumärket World Class inom hälsa, rekreation och livsstil. Den prioriterade marknaden för en framtida expansion är Östeuropa där bolaget är marknadsledande. Koncernen omsatte år 2007 cirka 140 miljoner SEK vid de egna anläggningarna och över 250 miljoner SEK i hela nätverket, inkluderat franchise- och licenstagare. World Class-koncernen sysselsätter över 1 000 personer och är listade på First North.

www.worldclass.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Utanför Sverige