Pressmeddelande -

World Class låter nu meddela att bolagets årsredovisning finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Årets resultat är väsentligt sämre än vad som aviserats i bokslutskommunikén, vilket till största del förklaras utav att bolaget valt att skriva ned gamla fodringar och minoritetsposter samt gjort en del  koncernmässiga bokslutsjusteringar. En utförligare information kring detta ges i årsredovisningen, vilken återfinns på följande hemsida: http://www.worldclass.se/svenska/Investor_Relations/Kalender/

 1 januari - 31 december 2010
* Omsättningen för perioden uppgick till 159,6 mkr (BK)  159,9 mkr (ÅRV).
* Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -21,0 (BK)  -31,6 mkr (ÅRV).
* Resultat före skatt för perioden uppgick till -27,4 mkr  (BK)   -48 mkr (ÅRV).
* Periodens resultat per aktie uppgick till -0,63 kr  (BK) -0,85 kr (ÅRV).

 BK Bokslutskommuniké; ÅRV Årsredovisning

På bolagets hemsida finns även bilagt ytterligare dokumentation inför bolagsstämman, såsom styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission och revisorsyttrande.

 

För ytterligare information kontakta:

Daniel Held, CFO World Class Seagull International AB

Tel. +46 76 222 03 50

daniel.held@worldclass.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • world class seagull international ab
  • world class

Regioner

  • Utanför Sverige