Pressmeddelande -

WFP startar nytt program för matsäkerhet i Irak

BAGDAD – FN:s livsmedelsprogram startar nu för första gången pengar-för-arbete-program i Irak. Programmet ska skapa möjligheter för den fattigaste delen av den irakiska befolkningen att köpa den mat som de annars inte skulle ha tillgång till.

“Matosäkerhet i Irak är en fråga om begränsad tillgång och inte tillgänglighet, sade landchef Edward Kallon. “Det finns mat i affärerna men nära en miljon människor har fortfarande inte råd att köpa den och miljoner fler är beroende av bistånd från regeringen.”

Programmet är ett pilotprojekt i den centrala provinsen Diyala för att stimulera offentliga arbeten, skapa sysselsättning och främja matsäkerhet i några av de fattigaste delarna av landet. Pilotprojektet kommer att granskas ingående och bli en modell för liknande program runtom i Irak.

Pengar-för-arbete-programmet inkluderar rensning och underhåll av avlopp och bevattningskanaler, trädplantering, rehabilitering av jordbruksmark och en sanitetskampanj. Deltagare kommer att betalas irakisk dinar motsvarande 10 US-dollar för en tremånadersperiod, och förmän för programmet 13 US-dollar per dag.

"Pengar-för-arbete projekt är ett innovativt sätt att tillhandahålla pengar till fattiga delar av samhället som kämpar med att försörja sina familjer,” sa Kallon. “De är lämpliga när mat finns tillgänglig på marknaden men människor inte har tillgång till den."

Betalningen har satts under den genomsnittliga lönen på 13-17 US dollar för arbetare så att programmet bara kommer till del för de mest sårbara skikten av befolkningen som annars inte hittar arbete. Totalt kommer 1, 444 hushåll att nås genom pilotprojektet.

Implementeringen av programmet kommer att göras av Mercy Corps, en partner till WFP som har lång erfarenhet av att leda program för samhällelig infrastruktur. Programmet är en del av ”Diyala Initiativet” en rad av integrerade och koordinerade interventioner för att underlätta återvändande för internflyktingar och andra sårbara grupper vilka leds av UNHCR samt Premiärministerns kansli.

Andra deltagare inkluderar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Internationella organisationen för migration (IOM), FN:s barnfond (UNICEF), Världsbanken och Världshälsoorganisationen (WHO).

USA har finansierat pengar-för-mat-programmet med 618,000 US-dollar.

Ämnen

  • Bistånd

Regioner

  • Utanför Sverige

FN:s livsmedelsprogram (WFP) är världens största humanitära organisation och FN:s ledande organ som bekämpar hunger världen över. Under 2010 är WFP:s målsättning att nå ut till mer än 90 miljoner människor i över 70 länder.

Sök i vårt bildmaterial: http://www.wfp.org/news/media-centre/for-photographers

RSS-feeds för uppdateringar: http://www.wfp.org/rss

Kontaktpersoner Nordiska kontoret:


Erika Jørgensen

Chef, WFP:s Nordiska kontor

Tel: +45 35 46 71 30

Mob: +45 28 84 82 66

e-post: erika.joergensen@wfp.dk

Nina Eneroth

Informationsassistent, WFP:s Nordiska kontor

Tel: +45 35 46 73 24

Mobil: +45 50 12 64 91

e-post: nina.eneroth@wfp.dk

För mer information kontakta (email: förnamn.efternamn@wfp.org)

Robin Lodge, WFP/Baghdad, Mob. +962-79-615-9797

Abeer Etefa, WFP/Cairo (Arabic), Mob. +2-01666-34352

Gregory Barrow, WFP/Rome, Tel. +39 06513 2330, Mob.  +39 348 1325018

Caroline Hurford, WFP/London, Tel. +44-20-72409001, Mob.  +44-7968-008474

Emilia Casella, WFP/Geneva, Tel. +41-22-9178564, Mob.  +41-792857304

Greg Barrow, WFP/Rome, Tel. +39 06 6513 2330, Mobil. + 39 348 132 5018

Jennifer Parmelee, WFP/Washington, Tel. + 1 202 653 1149, Mobil. +1 202 422 3383