Gå direkt till innehåll
Alla 100 000 barn – en hel generation – i ett nationalparksområde i Zimbabwe och Moçambique utbildas i projektet Peace & Changemaker Generation.
Alla 100 000 barn – en hel generation – i ett nationalparksområde i Zimbabwe och Moçambique utbildas i projektet Peace & Changemaker Generation.

Pressmeddelande -

100 0000 barn i unikt projekt mot tjuvjakt och för flickors rättigheter​

Alla 100 000 barn – en hel generation – i ett nationalparksområde i Zimbabwe och Moçambique utbildas i projektet Peace & Changemaker Generation till förändrare som kan ta ställning mot tjuvjakt och för flickors rättigheter i sina byar. Projektet är ett samarbete mellan World’s Children’s Prize Foundation och Peace Parks Foundation.

En hel generation barn som växer upp i och omkring det unika naturskyddsområdet ska nås.För kanske första gången utbildas alla barn i ett stort avgränsat område för att långsiktigt bidra till ökad respekt för barnets rättigheter där de lever, samt för djur och miljö. Det sker i byar i och intill området Great Limpopo Transfrontier i Zimbabwe och Moçambique.

2 000 barn utbildas till Peace & Changemaker Generation-ambassadörer tillsammans med 700 lärare och rektorer. Även föräldrar och lokala ledare utbildas. P&CG-ambassadörerna och lärarna utbildar sedan alla 100 000 barn, på bl.a. 350 skolor, om barnets rättigheter, de globala målen för hållbar utveckling, samt tjuvjaktens och klimatförändringarnas konsekvenser där de lever. Även i Sverige får barn lära sig om situationen för barnets rättigheter och för de vilda djuren och naturen i området.

Barnets rättigheter, tjuvjakt och miljöhot

Nationalparkerna Gonarezhou i Zimbabwe och Limpopo i Moçambique har ett rikt djurliv och natur, som nu hotas av organiserad brottslighet, tjuvskytte och illegal handel med bl.a. noshörningshorn och elefantbetar, minskat livsutrymme för djuren samt torka och klimatförändringar. Både unika ekosystem och vilda djur är hotade. Det finns idag inte en enda noshörning kvar i området.

Många barn i området lever i djup fattigdom och utsätts för kränkningar av sina rättigheter. Flickorna drabbas värst, men även pojkar är utsatta. Paulo från Moçambique, nu 16 år, uppmanades att sluta skolan när han var tretton för att bli tjuvjägare.

– Det kändes meningslöst att gå kvar i skolan för det finns ändå inga jobb här. Men jag har fått nog nu. Många tjuvjägare och parkvakter dödas.

Tjuvjakt är inte bara olagligt utan också livsfarligt. Tolvåriga Ronaldo från Moçambique förlorade sin pappa när denne sköts ihjäl av parkvakter.
– Det är fel att döda djuren, dom är oskyldiga. Jag önskar att min pappa hade gjort något annat, men han gjorde det för att vi är fattiga, säger Ronaldo.

Flickor i området är särskilt utsatta, och barnäktenskap är vanligt. Blessing, 15, från Zimbabwe drabbades när hennes pappa gav upp tjuvjakten sedan antalet parkvakter ökat.

– För mig betyder det att jag inte längre kan gå i skolan eftersom vi inte har pengar till mina skolavgifter. Nu är jag rädd att bli bortgift, säger Blessing, som har sett många jämnåriga och yngre flickor tvingats gifta sig.
– Trots att jag fick sluta skolan för att pappa slutade tjuvjaga vill jag själv bli parkvakt. Våra vilda djur är mer värda levande än döda, förklarar Blessing.

Blessing, Paulo, Ronaldo och hundratusen andra barn i Mozambique och Zimbabwe deltar nu i Peace & Changemaker Generation, och får kunskap så att de kan stå upp för sina rättigheter och bidra till förändring för en bättre framtid.
Genom World’s Children’s Prize utbildningsprogram får även två miljoner barn i andra länder, cirka 35 000 i Sverige, barn lära sig om situationen för barnets rättigheter och för de vilda djuren och naturen i området.


Fakta

Peace & Changemaker Generation är ett samarbete mellan World’s Children’s Prize Foundation och Peace Parks Foundation, som finansieras av Svenska Postkodlotteriet. Projektet genomförs i samverkan med SANTAC i Moçambique och Shamwari Yemwanasikana, Gonarezhu Conservation Trust och Chilojo Club i Zimbabwe, samt med båda länders utbildningsministerium.

World’s Children’s Prize Foundation driver WCP-programmet – som stöds av 72 000 skolor i 117 länder – och som sedan starten år 2000 utbildat och stärkt 44 miljoner barn så att de som förändrare kan stå upp för alla människors lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Det gör WCP-programmet till världens största årliga utbildningsprogram för en bättre värld. Närmare en halv miljon lärare har utbildats för att kunna arbeta med dessa frågor. 

Peace Parks Foundation är en ideell organisation som grundades 1997 av bl.a. Nelson Mandela, och arbetar på ett unikt sätt med att skapa fred, stabilitet och bevara biologisk mångfald i södra Afrika. Genom att verka för gränsöverskridande samarbete mellan länder i södra Afrika, skapas gemensamma naturskyddsområden, så kallade fredsparker (Peace Parks). Idag finns 18 fredsparker i tio länder. Peace Parks Foundation arbetar för att motverka organiserad brottslighet och tjuvjakt och för lokal ekonomisk utveckling genom utbildning och stöd till lokala samhällen, samt investerar i kraftfulla insatser som stärker djur och natur och förbättrar livskvaliteten för de människor som bor i området. Att skydda djuren ger långsiktig försörjning, inte minst genom den växande ekoturismen som redan nu en av de viktigaste inkomstkällorna för länderna i regionen. När fattigdomen minskar och framtidstron växer kan människor, djur och natur utvecklas i harmoni.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


World’s Children’s Prize-programmet (WCP) är världens största årliga utbildningssatsning som stärker barn till att som förändrare (changemakers) stå upp för allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Sedan år 2000 har nära 44 miljoner barn deltagit, mer än 650 000 av dem i Sverige.

WCP stöds av mer än 72 000 skolor i 117 länder (1 784 i Sverige), av över 803 organisationer samt utbildningsdepartement och institutioner. Sedan starten har en halv miljon lärare utbildats i att arbeta med barnets rättigheter och demokrati i skolan.

World’s Children’s Prize Foundation (WCPF) får stöd från bl.a. Svenska Postkodlotteriet, Sida, Forum Syd, Julia & Hans Rausing Trust, H.M. Queen Silvia’s Care About the Children Foundation och Survé Family Foundation.

Presskontakt

Carmilla Floyd

Carmilla Floyd

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070-9507 407

En av världens största årliga utbildningar som stärker barn som förändrare

World’s Children’s Prize-programmet (WCP) är en av världens största årliga utbildningar som stärker barn till att som förändrare (changemakers) stå upp för allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling.

World’s Children’s Prize
Långgatan 13
647 30 Mariefred
Sverige