Gå direkt till innehåll
Barn i Snättringeskolan i Huddinge deltog i Jorden Runt Loppet för en bättre värld.
Barn i Snättringeskolan i Huddinge deltog i Jorden Runt Loppet för en bättre värld.

Pressmeddelande -

Barn i Sverige och jorden runt sprang 100 varv runt jordklotet för en bättre värld

1 april genomförde en miljon barn Jorden Runt-loppet för en bättre värld. Tillsammans når de 100 varv runt jordklotet och för samtidigt fram vilka förändringar de vill se för barnets rättigheter och de globala målen, med flickors lika rättigheter samt minskad fattigdom och ojämlikhet i fokus. Jorden Runt-loppet är ett samarbete mellan barnrättsorganisationen World’s Children’s Prize och Sveriges Olympiska Kommitté.

I Snättringeskolan i Huddinge fick barnen hjälp av olympiern Danijela Rundqvist, hockeyspelare. I Östersund deltog olympiern Anders Södergren, skidåkare, i barnens manifestation för en bättre värld. Samtidigt deltog barn från bl.a. fattiga byar i Zimbabwe, minoritetsbarn i Myanmar och barn från skuldslavfamiljer i Pakistan.

– Precis som inför ett OS är det viktigt att sätta upp både kort- och långsiktiga mål. Vi kan inte ändra allt på en dag men varje liten grej vi gör på vägen för oss närmare målet. Det är bra att barnen blir involverade tidigt för en bättre värld. Vi vuxna ser problemen, men för barn är det självklart att göra något åt dem också, sa Anders Södergren.

– Tillsammans vil vi hjälpa världen att nå målen, säger Danijela Rundqvist som också vill inspirera barnen till att röra på sig och ha roligt. Allt för att både världen och barnen ska må bättre!

Manifestation innan spring
Barnen legat i hårdträning sedan årsskiftet och med hjälp av olympier lärt sig om de globala målen, och om hur de själva kan bidra till en bättre värld. Inför Jorden runt-loppet tillverkades skyltar och banderoller och på många skolor hölls tal innan själva loppet. Skolbarn jorden runt bildade mänskliga kedjor och stod upp för barnets rättigheter, särskilt flickors lika rättigheter, klimatet, fred och rättvisa. Kedjan förlängdes sedan genom att barn gick eller sprang 3 km. Målet är att gemensamt samla ihop till minst 100 varv runt jordklotet!

Olympier inspirerar
Totalt är ett 20-tal olympier med och inspirerar skolbarn till engagemang för FN:s globala mål för hållbar utveckling, med avstamp i de olympiska värderingarna och egna idrottsliga erfarenheter. Tillsammans bidrar de till att målen uppnås till år 2030, och därmed till att stärka flickors lika rättigheter, minska extrem fattigdom och orättvisor, samt lösa klimatkrisen. Jorden runt-loppet genomförs med stöd av Svenska Postkodlotteriets särskilda satsning på de globala målen.

Fokus på flickors rättigheter
Flickors lika rättigheter, det femte globala målet för ökad jämställdhet, är i fokus under Jorden Runt-loppet för en bättre värld. Bland barnen som deltar finns flickor som tvingats till barnäktenskap och som har utsatts för övergrepp i bl.a. Kongo-Kinshasa och Zimbabwe. Mål 10, för ökad jämlikhet i och mellan länder, samt mål 16, för rättvisa och fredliga samhällen lyfts också. Satsningen bidrar dessutom till att nå det tredje målet, som handlar om hälsa och välbefinnande.

FAKTA

Olympier och ambassadörer
Olympierna Anna Laurell Nash, boxare, Danijela Rundqvist, hockeyspelare och Anders Södergren, skidåkare är ambassadörer för Jorden Runt-loppet. Tillsammans med ett 20-tal andra olympier sprider de kunskap om de olympiska värderingarna och de globala målen och kommer under december 2018 till april 2020 att besöka nära 300 skolor runtom i Sverige från. Ladda ner lista över samtliga deltagande olympier.


En miljon barn deltar
Totalt en miljon barn, varav minst 30 000 i Sverige deltar i Jorden Runt-loppet för en bättre värld under 2019–2020. Här ingår barn från länder som av FN utpekats som några av världens fattigaste och farligaste länder. Utöver Sverige deltar Benin, Burkina Faso, Filippinerna, Ghana, Kongo-Kinshasa, Moçambique, Nepal, Pakistan, Sydafrika och Zimbabwe. Dessutom tillkommer skolor i ytterligare ett 25-tal länder spontant, då de får läromedlet där information om Jorden Runt-loppet för en bättre värld ingår.

SOK
Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, är en ideell organisation som består av de idrottsförbund som finns på det olympiska programmet. SOK bildades 1913 och ansvarar för de olympiska frågorna i Sverige. SOK:s främsta uppgift är att förbereda och leda det svenska deltagandet i OS med sikte på konkurrenskraftiga OS-trupper. Baserat på den olympiska rörelsens grundläggande värden ska SOK verka för att:

  • Skapa fler goda förebilder för unga
  • Inspirera fler att utvecklas genom och inom idrott
  • Skapa möjlighet att utvecklas oavsett bakgrund, kön och ekonomi
  • Sprida de olympiska värderingarna om vänskap, respekt och strävan efter utveckling

World’s Children’s Prize
World’s Children’s Prize-programmet (WCP) är världens största årliga utbildningssatsning som stärker barn till att som förändrare (changemakers) stå upp för allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Sedan år 2000 har 42 miljoner barn deltagit, 630 000 av dem i Sverige. Bland annat deltar miljoner barn årligen i den världsomröstning som utser mottagaren av World’s Children’s Prize, av medier kallat ”barnens nobelpris”. Bland beskyddarna finns Malala Youzafsai, den bortgångne Nelson Mandela, Desmond Tutu, Drottning Silvia samt Sveriges statsminister.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


World’s Children’s Prize-programmet (WCP) är världens största årliga utbildningssatsning som stärker barn till att som förändrare (changemakers) stå upp för allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Sedan år 2000 har 42 miljoner barn deltagit, 630 000 av dem i Sverige.

WCP stöds av mer än 70 000 skolor i 116 länder (1 784 i Sverige), av över 778 organisationer samt utbildningsdepartement och institutioner. Sedan starten har en halv miljon lärare utbildats i att arbeta med barnets rättigheter och demokrati i skolan.

World’s Children’s Prize Foundation (WCPF) får stöd från bl.a. Svenska Postkodlotteriet, Sida, Forum Syd, Julia & Hans Rausing Trust, H.M. Queen Silvia’s Care About the Children Foundation och Survé Family Foundation.

Presskontakt

Carmilla Floyd

Carmilla Floyd

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070-9507 407

En av världens största årliga utbildningar som stärker barn som förändrare

World’s Children’s Prize-programmet (WCP) är en av världens största årliga utbildningar som stärker barn till att som förändrare (changemakers) stå upp för allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling.

World’s Children’s Prize
Långgatan 13
647 30 Mariefred
Sverige