Gå direkt till innehåll
En miljon barn i världen plockar skräp

Pressmeddelande -

En miljon barn i världen plockar skräp

Under våren har en miljon barn och unga jorden runt lärt sig om nedskräpning under initiativet ”No Litter Generation”. Onsdagen 16 maj är det dags för ” No Litter Day” då barnen ger sig ut för en gemensam skräpplockning.

– Vi samlar en miljon barn jorden runt för att lära ut konsekvenserna av nedskräpning och hur vi kan hjälpas åt att ta hand om våra resurser. På No Litter Day står barnen gemensamt upp för en renare värld, säger Magnus Bergmar, vd på World´s Childrens Prize.

Den 16 maj 2018 firas ”No Litter Day”, för första gången. Dagen är finalen på vårens satsning No litter generation, ett projekt där miljoner barn och unga över hela världen lär sig om nedskräpningens orsaker och konsekvenser och om lösningar. Barnen för vidare sina kunskaper till sin familj och blir förändrare för ett renare, tryggare samhälle – både lokalt och globalt.

Barnen visar att de är med i No Litter Generation genom att rapportera hur många kilo skräp de har plockat. I början av juni får vi sedan veta hur många ton världens barn har fått ihop tillsammans.

– På No Litter Day lär sig barn och unga om skräpets miljöpåverkan och hur vi tar hand om våra resurser på ett hållbart sätt. Tillsammans plockar barnen skräp och uppmanar samtidigt vuxenvärlden att göra mer för att nå visionen om ett samhälle där ingen skräpar ner, säger Johanna Ragnartz, VD på Håll Sverige Rent.

Bakom satsningen står World´s Children´s Prize och Håll Sverige Rent. Satsningen No Litter Generation ingår i World’s Children’s Prize-programmet, som sedan år 2000 utbildat och stärkt 42 miljoner barn jorden runt till förändrare som står upp för medmänsklighet, allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Håll Sverige rent är en ideell organisation som arbetar för att minska och förebygga nedskräpningen. De driver redan Sveriges största skräpplockarkampanj med nästan 800 000 deltagare varje år.

–Samarbetet mellan World’s Children’s Prize och Håll Sverige Rent ger en unik möjlighet att mobilisera miljoner barn jorden runt för en renare värld. Det handlar inte om att städa utan om att lära och att sprida kunskap, säger Magnus Bergmar, VD på World’s Children’s Prize.

Vill du intervjua barn som är med i No Litter Generation och anordnar No Litter Day på sin ort? Hör av dig till oss så förmedlar vi kontakt till en skola nära dig: Carmilla Floyd, 070-9507 407, carmilla@worldschildrensprize.org

Det går också bra att kontakta Pia Linghede på Håll Sverige Rent, 070-723 72 40, pia.linghede@hsr.se


BAKGRUND

No Litter Day – en gemensam dag
Barn i Sverige firar No Litter Day tillsammans med barn i fattiga och konfliktdrabbade länder. Bland dessa finns barn som utnyttjats som soldater, skuldslavar eller i barnsexhandel. De plockar inte skräp för att städa upp efter vuxna, utan för att lära. Många av barnen får för första gången kunskap om hur nedskräpning på land och i haven drabbar miljön och deras egen hälsa. Sidra, tolv år från Pakistan ser fram emot dagen. ”Vi behöver lära folk om skräpet, att tänka på miljön och att ändra sina vanor. Det ska vi göra på No Litter Day, säger Sidra till World Childrens Prize”.

No Litter Generation
Initiativet No Litter Generation stöds av Svenska Postkodlotteriet, som ett led i Lotteriets satsning på att bidra till uppfyllandet av FN:s Globala Mål.

Ämnen

Kategorier

Regioner


World’s Children’s Prize-programmet (WCP) är världens största årliga utbildningssatsning som stärker barn till att som förändrare (changemakers) stå upp för allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Sedan år 2000 har 42 miljoner barn deltagit, 630 000 av dem i Sverige.

WCP stöds av mer än 70 000 skolor i 116 länder (1 784 i Sverige), av över 778 organisationer samt utbildningsdepartement och institutioner. Sedan starten har en halv miljon lärare utbildats i att arbeta med barnets rättigheter och demokrati i skolan. 
   Bland dem som ställt sig bakom World’s Children’s Prize som beskyddare finns Malala Youzafsai, drottning Silvia, den nu avlidne Nelson Mandela och Sveriges statsminister och barnminister.

Verksamheten drivs av World’s Children’s Prize Foundation (WCPF) med stöd av bl.a. Svenska Postkodlotteriet, Sida, Forum Syd, Julia & Hans Rausing Trust, Drottning Silvias Stiftelse Care About the Children, Survé Family Foundation, Kronprinsessan Margaretas Minnesfond och Sparbanksstiftelsen Rekarne.

Kontakter

Carmilla Floyd

Carmilla Floyd

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070-9507 407

En av världens största årliga utbildningar som stärker barn som förändrare

World’s Children’s Prize-programmet (WCP) är en av världens största årliga utbildningar som stärker barn till att som förändrare (changemakers) stå upp för allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling.