Gå direkt till innehåll
Magnus Bergmar med Malala Yousafzai, som år 2014 tilldelades World’s Children’s Prize for the Rights of the Child av miljoner röstande barn.
Magnus Bergmar med Malala Yousafzai, som år 2014 tilldelades World’s Children’s Prize for the Rights of the Child av miljoner röstande barn.

Pressmeddelande -

Mariefredsbo får kungens guldmedalj

Förra veckan fick Mariefreds skolor besök av en svensk olympier, som ett led i Mariefredsbon Magnus Bergmars senaste uppfinning för att utbilda och stärka barn som förändrare för en bättre värld. En miljon barn i tio länder kommer att tillsammans tillryggalägga hundra varv runt jorden för att manifestera att deras länder måste bidra till att FN:s globala mål för hållbar utveckling ska nås till år 2030. I dag tillkännagavs att kung Carl XVI Gustav förlänat Magnus Bergmar sin guldmedalj för hans ”framstående insatser som VD för World’s Children’s Prize”.

Konungens guldmedalj, av 8:e storleken i serafimerordens band, delas ut till Magnus Bergmar på Stockholms slott den 13 februari.

- Det är alltid roligt att få ett erkännande och jag tar emot medaljen med stolthet. Men citaten från utsatta barn jorden runt om vad WCP-programmet betytt för dem ger mig den största glädjen. Som flickan i Burkina Faso, som berättar hur hon, efter att ha lärt sig om sina rättigheter med hjälp av läromedlet Globen, övertalat sin pappa att ställa in det planerade barnäktenskapet och låta henne fortsätta skolan. Det har varit och är fortsatt ofta tufft att kunna genomföra WCP-programmet och då är barnens citat, inte minst de utsatta flickornas, den bästa bensinen för att orka fortsätta, säger Magnus.

I mitten av 1980-talet upplevde en svensk högstadie- och gymnasiegeneration genom Magnus film Amandla! Maatla! vad apartheid var. När han filmade en hemlig uppföljning i Sydafrika 1988 överfölls han av apartheid-säkerhetspolisen och utsattes för psyktortyr med upprepade dödshot. Under 90-talet avslöjade Magnus film Mattan i TV-nyheterna i över 85 länder hur skuldslavbarn i Pakistan, även så små som 4-5 år, tillverkade de mattor som bland andra IKEA sålde. Parallellt genomförde han stora projekt om barnets rättigheter för barn.

Under en extra lång morgondusch i slutet av 90-talet på Långgatan i Mariefred uppfann Magnus så det som skulle bli världens största årliga utbildning för barnets rättigheter och demokrati.


50 miljoner barn målet

Sedan starten år 2000 har, det pågående programmet inräknat, närmare 44 miljoner barn deltagit WCP-programmet. De utbildas och stärks som förändrare som står upp för medmänsklighet, alla människors lika värde, barnets och mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling.

-Man kan förkorta det till att de är förändrare för en bättre värld, säger Magnus.

- Jag har tänkt mig att hänga i tills minst 50 miljoner barn nåtts. Att investera i de unga för en bättre värld är både resultat- och kostnadsmässigt betydligt effektivare än att lära gamla hundar sitta. Att nå de drygt 40 miljoner barnen har kostat omkring 300 miljoner kronor eller 8 kronor per barn och år. Hade det varit lättare att få fram pengarna hade redan 100 miljoner barn deltagit, eller till och med 100 miljoner barn per år, förklarar Magnus.

- Ibland finns det bästa och mest effektiva stödet där man kanske inte först skulle ha förväntat sig att få det. Under den andra hälften av WCP-programmets existens har Svenska Postkodlotteriet givit ett viktigt och mycket bättre stöd än till exempel Sida. Det är helt och hållet tack vare Postkodlotteriet som Jorden Runt-loppet för en bättre värld och No Litter Generation, som lär barn om nedskräpning och klimatförändringar, kan genomföras. Och stödet från Postkodlotteriet har möjliggjort att närmare 10 miljoner utsatta barn i fragila stater lärt sig om sina rättigheter och kan försvara dem, säger Magnus.
Magnus vill även framhålla det lokala stödet han känner från bland andra ICA Torghallen, Järnboden, Skomakargården, Svenska Kulturpärlor, Gripsholms slott och Rotary.
Barn som varit bland annat skuldslavar, utsatta för trafficking och på flykt leder årets WCP-ceremoni, som hålls på Gripsholms slott 9 maj. Barnen får hjälp av drottning Silvia att hedra den av tre barnrättshjältar som miljoner barn utsett till mottagare av World’s Children’s Prize for the Rights of the Child i en världsomröstning med allt som hör till ett demokratiskt val.


Mariefred känt bland barnen

Magnus är Mariefredsbo sedan 1989 och det är av lokalpatriotiska skäl som han gjort Mariefred till WCP-programmets hemstad. Mariefred är den enda stad i världen som står utsatt på världskartan i det årliga läromedlet Globen, som alla barn som deltar i WCP-programmet använder på 10-talet språk. Stadens namn sitter genom Globens löpsedel på alla deltagande skolors väggar. Alla de miljoner barn som deltagit i WCP-programmet vet var Mariefred ligger.

Magnus brukar använda Mariefred även som exempel på hur mycket effektivare lärandet för elevernas humanitära växt skulle kunna bedrivas.

- Alla våra fyra barn har gått sina nio första skolår i Mariefredsskolan. I engelska fick de bland annat läsa om Hard Rock Café i New York, ett helt vansinnigt ineffektivt lärande. När de istället samtidigt kunnat lära sig engelska, geografi, historia och inte minst om rasism och mänskliga rättigheter till exempel genom att läsa en serie och en bok om Nelson Mandelas liv på engelska och se filmen om hans liv på engelska.
    - Så behöver även generation efter generation på alla tillgängliga sätt, genom de bästa böckerna och filmerna för varje stadie uppleva Förintelsen integrerat i skolämnena. Det är frågan om immunisering för det goda och mot det onda och det är en immuniseringskampanj som i decennier skötts alldeles för dåligt, anser Magnus.
   - Varje barn i varje generation behöver näring för sin humanitära växt och WCP-programmet ger sådan näring. Det var inte svårt att se det behovet redan för 30 år sedan. Den som inte gör det idag måste vara blind, säger Magnus Bergmar.

Kategorier

Regioner


World’s Children’s Prize-programmet (WCP) är världens största årliga utbildningssatsning som stärker barn till att som förändrare (changemakers) stå upp för allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Sedan år 2000 har 42 miljoner barn deltagit, 630 000 av dem i Sverige.

WCP stöds av mer än 70 000 skolor i 116 länder (1 784 i Sverige), av över 778 organisationer samt utbildningsdepartement och institutioner. Sedan starten har en halv miljon lärare utbildats i att arbeta med barnets rättigheter och demokrati i skolan.

World’s Children’s Prize Foundation (WCPF) får stöd från bl.a. Svenska Postkodlotteriet, Sida, Forum Syd, Julia & Hans Rausing Trust, H.M. Queen Silvia’s Care About the Children Foundation och Survé Family Foundation.

Presskontakt

Carmilla Floyd

Carmilla Floyd

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070-9507 407

En av världens största årliga utbildningar som stärker barn som förändrare

World’s Children’s Prize-programmet (WCP) är en av världens största årliga utbildningar som stärker barn till att som förändrare (changemakers) stå upp för allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling.

World’s Children’s Prize
Långgatan 13
647 30 Mariefred
Sverige