Pressmeddelande -

Valarnas välfärd avgörs på IWC-mötet. Svenska regeringen kan spela en nyckelroll!

Idag börjar årsmötet i Internationella valfångskommissionen (IWC). WSPA är emot kommersiell valjakt och är med och för fram etik och valars välfärd på agendan.

WSPA och Storbritanniens regering anordnade i mars en workshop på temat ‘Whale welfare and ethics’. Över 30 experter från hela världen deltog. Workshopen utmynnade i en ny strategi för att förbättra skyddet av valar inom IWC, som är det högst beslutande och samordnande organet på området.

Både WSPA och Storbritanniens regering är emot kommersiell valjakt. Tillsammans vill vi föra fram valarnas välfärd på agendan och de många problem med inhuman hantering och stort lidande som ses i dagens valjakt. En rapport från workshopen med ett antal rekommendationer presenterades på ett arbetsgruppsmöte inom IWC förra veckan.

- Rapporten utgör en högst trovärdig grund att stå på och något som IWC kan använda för att uppdatera sitt synsätt på hantering av valar. Vi hoppas att de ska lyssna på de globala experterna och ta till sig de förväntningar som finns på att djur ska behandlas humant, säger Roger Pettersson, Generalsekreterare på WSPA Sverige.

Förbudet mot kommersiell valjakt från 1986 har lett till att världens valpopulationer stabiliserats, men IWC befinner sig fortfarande i dödläge över kommersiell valjakt. Valar är erkända som kännande varelser som kan uppleva smärta. Därför menar WSPA att deras lidande bör undvikas, och etik och välfärd bör därför vara centralt i IWC:s arbete.

Kommersiell valjakt orsakar regelbundet allvarig och utdraget lidande, vilket går stick i stäv med bland annat de globalt erkända standarderna för djurvälfärd och human slakt som är framtagna av Världsorganisationen för djurhälsa (OIE).

- WSPA är emot kommersiell valjakt eftersom det inte finns något humant sätt att döda ett stort marint däggdjur på. Ansvarsfull valskådning bör främjas som ett alternativ där valarnas välfärd prioriteras, förklarar Roger Pettersson.

WSPA Sverige träffade förra veckan Miljödepartementets representant till IWC och förde fram våra synpunkter på vad Sverige bör driva.

- Den svenska regeringen kan spela en nyckelroll på IWC-mötet för att skyddet för valarna ska förbättras, samt för att djurvälfärd och etik ska vara centralt framöver i IWC:s arbete, fortsätter Roger.

Rapportens rekommendationer till IWC: 

  • IWC bör ta hänsyn till djurvälfärd i arbetet med hantering och bevarande av valar.
  • IWC bör anta uppdaterade riktlinjer vad gäller tillhandahållande och fri tillgång till relevant välfärdsdata från all typ av valjakt.
  • IWC bör främja ansvarsfull valskådning och ta fram en strategiplan för området för de närmaste fem åren.
  • IWC bör införa oberoende etisk granskning, framför allt vad gäller valjakt för vetenskapliga ändamål.
  • IWC bör fortsätta att stärka och prioriteras sitt bevarandearbete.
  • IWC bör sammankalla en särskild arbetsgrupp med medlemsländer som är intresserade av att främja djurvälfärd och etik för att inför nästa årsmöte gå igenom slutsatserna och rekommendationerna från workshopen ’Whale welfare and ethics’ i detalj; hur dessa kan införlivas i IWC:s arbete och antas under nästa årsmöte.

Förutom Storbritannien har även Buenos Aires Group (BAG) som är en koalition av 11 latinamerikanske länder inom IWC, ställt sig bakom rapporten.

För ytterligare information, kontakta pressansvarig på WSPA Sverige Elisabeth Tjärnström tel.08-617 79 72, mobil 070-397 21 33 eller elisabeth@wspa.se.

Information till redaktörer:

1.  IWC:s årliga möte äger rum på Jersey British Isles mellan 11-14 juli 2011. Mer information finns på: http://www.iwcoffice.org/meetings/meeting2011.htm

2. Rapporten från workshopen ‘Whale Welfare and Ethics’ finns tillgänglig på IWC:s hemsida:  http://www.iwcoffice.org/_documents/commission/IWC63docs/63-WKM&AWI4.pdf

Ämnen

 • Naturresurser

Kategorier

 • iwc
 • valfångst
 • valjakt
 • djurvälfärd
 • djurskydd
 • wspa
 • globalt djurskyddsarbete

World Society for the Protection of Animals (WSPA) är världens största djurskyddsorganisation. Vi leder även ett nätverk av 1030 medlemsorganisationer världen över och är därmed representerade i över 70 % av världens länder. Vi arbetar för en värld där djurvälfärd respekteras och djurmisshandel upphör. 

Kontakter

Lise-Lott Alsenius

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08-617 79 72

Roger Pettersson

Presskontakt Generalsekreterare 070-217 21 33

Relaterat innehåll