Pressmeddelande -

Video: Se när algerna tar över Östersjöakvarium på bara tio dagar

För att öka uppmärksamheten kring algblomningens orsaker och effekter specialdesignade Stiftelsen Hållbara Hav ett akvarium där algblomningen i Östersjön reproduceras i realtid. Förra måndagen placerades akvariet utanför riksdagshuset i Stockholm och bara tio dagar senare har algblomningen slagit ut ordentligt. Nu hoppas Hållbara Hav att frågan om Östersjön hamnar högre upp på politikernas dagordning.

Akvariet vid Slottskajen är fyllt med vatten från Östersjön och de alger och cyanobakterier som bildar algblomningen senare på sommaren. För att snabba på blomningen har mer alger och näring fyllts på. Tio dagar tog det innan vattnet blev till en enda gulgrön tjock, läskig gegga. Sedan måndagen den 12 juni har nyfikna förbipasserande kunnat följa hur algerna vuxit till och tagit över hela akvariet på bara en vecka.

Se algerna blomma ut i akvariet

Här kan du se algerna ta över akvariet på bara tio dagar: https://vimeo.com/222643912

– Östersjöns vatten lider av många års övergödning och det långsamma vattenutbytet gör att utsläppen stannar länge i havet. Vi hoppas att akvariet är en ögonöppnare för alla som bryr sig om att Östersjön ska vara ett levande hav. Beslutsfattarna kan göra mycket mer för Östersjön och det börjar bli ont om tid, annars riskerar vi att fler områden drabbas av syrebrist och ekosystemen förlorar viktiga funktioner och arter, säger Marmar Nekoro på Stiftelsen Hållbara Hav.

Akvariet finns att beskåda till idag, torsdagen den 22 juni. Därefter är ambitionen att turnera runt Östersjöländerna med akvariet. Mer information om initiativet: http://agrowingmessage.com

Döda havsbottnar stora som Danmark

Trots minskade utsläpp har områden med döda havsbottnar ökat sedan millennieskiftet. På vissa ställen är områdena med död havsbotten stora som Danmarks landyta. Östersjöns ekosystem är mycket känsligt, näringsämnen men även kemikalier och andra utsläpp stannar kvar i ekosystemen under lång tid. Orsaken till Östersjöns problem med återkommande och utbredda algblomningar är många års utsläpp av fosfor och kväve. Länderna kring Östersjön har genom rening av avloppsvatten lyckats minska många punktutsläpp, men ännu kvarstår stora läckage från diffusa källor såsom jordbruket. Enligt en ny rapport från Östersjöcentrum är bland annat ökad köttkonsumtion en av de stora källorna till utsläppen, då djurhållning kräver både omfattande ytor och foderproduktion. Jordbruket är den största enskilda källan till näringsämnen som släpps ut i havet och står för hälften av tillförseln av kväve och fosfor.

Detta kan du göra

Det största ansvaret att förbättra Östersjöns tillstånd ligger på politikerna, men det finns flera saker du kan tänka på som privatperson:

  • Ät mer vegetariskt. Köttproduktion är både miljömässigt och ytmässigt krävande. Beräkningar visar att jordbruket är den största enskilda källan till näringsämnen till havet och står för ca 50% av tillförseln av kväve och fosfor till Östersjön. Genom att minska din köttkonsumtion, välja svenskt kött och eko-märkt mat och inte slänga ätbar mat bidrar du till minskade utsläpp.
  • Kissa inte i vattnet: Använd din båttoalett och toatömningsstationerna till sjöss för att inte bidra till algblomningar i Östersjön.
  • Kasta inte plast i naturen: Plasten nöts ner till mikroskopiska partiklar (mikroplast) som så småningom följer med vattnet ut i havet. Mikroplasten äts av djurplankton som i sin tur äts av fiskar och fåglar.
  • Handla miljömärkt och hållbart producerat: genom att välja miljömärkta och hållbart producerade varor och produkter (gärna lokalproducerade) räddar du både din egen hälsa och planetens.
  • Vänta med solkrämen: Smörj in dig med solkräm efter badet, inte precis före. UV-skyddande krämer har negativ inverkan på vattenlivet. Sola med måtta och använd kläder som skydd i första hand.

Fler tips och råd finns att läsa på: http://www.stiftelsenhallbarahav.org/vadkandugora

Pressbilder, rörligt redigerbart material samt mer pressmaterial finns här (Dropbox)

För mer information, vänligen kontakta:

Marmar Nekoro, Verksamhetsansvarig Stiftelsen Hållbara Hav,
073-707 85 31, marmar.nekoro@stiftelsenhallbarahav.org

Bo Svefors, Styrelsemedlem Stiftelsen Hållbara Hav,

076-833 68 99, bo@svefors.com

Om Stiftelsen Hållbara Hav

Stiftelsen Hållbara Hav är en ideell stiftelse som kämpar för ett renare Östersjön. Vi skapar engagemang hos allmänheten och sprider kunskap om hur ändrade vanor i vardagen kan bidra till ett renare Östersjön. Vi stöttar enskilda initiativ och projekt och samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet och intresseorganisationer. Östersjön kan bara räddas genom samarbete över gränserna och tillsammans med Stockholms universitet och Stockholms Stad är vi grundare till kongressen Baltic Sea Future där representanter från alla länder runt Östersjön deltar.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Miljöförstöring

    /bidra.jpg

    Vi är en stiftelse som skapar engagemang om Östersjöns framtid och informerar om all den forskning som sker så att kunskapen också blir till handling. Vårt motto är tydligt - Det går att rädda Östersjön. Stödjer du oss så händer det mer.

Relaterat innehåll