Pressmeddelande -

Skyddsnätet.se hittar vinnande kommunikationslösning för svårflirtad målgrupp via Xtraworks

Under oktober/november utlyste Räddningsverkets webbplats Skyddsnätet* en tävling på Xtraworks, där man efterfrågade konkreta idéer och exempel på hur en olycksförebyggande webbplats för den svårflirtade målgruppen barn och ungdomar borde se ut. Utmaningen var att lyfta upp interaktionen och dela upp sajten, utan att tappa fokus på målgrupp och kärnbudskap.

Ett dussintal väl genomarbetade bidrag skickades in, varav ett flertal riktigt bra förslag. Det vinnande bidraget var ett unikt väl genomarbetat förslag presenterat av Nadia El-Imams och Namroud Gorguis, båda nyutexaminerade studenter från Hyper Island.

- Nadia El-Imams och Namroud Gorguis bidrag väckte vår uppmärksamhet omedelbart. Det innehöll inte bara alla delar som vi efterfrågat utan även några helt oväntade och väldigt inspirerande lösningar. Internt kallade vi bidraget "T-banekartan" när vi talade om det, och det tycker jag säger en hel del - ett klart och tydligt bidrag som vid en snabb anblick ger en extremt bra överblick samt ett löfte om att innehållet är väldigt brett och täcker det mesta. Bidraget presenterade dessutom en mycket ovanlig, och för målgruppen tilltalande och snygg grafisk lösning som är nytänkande, lättfattad och framförallt anpassningsbar. Allt detta imponerade stort på oss, säger Victoria Egler, marknadsansvarig på Skyddsnätet.

Det vinnande bidraget delar också in sajten i en proaktiv och en reaktiv del, en indelning som Skyddsnätet idag helt saknar men som man menar skulle tillför mycket. Nadia och Namrouds förslag lägger också stort fokus på attraktiva och interaktiva delar, mobile content och har hela den pedagogiska ansatsen som krävs för målgruppen. Nadia El-Imam och Namroud Gorguis gick ut Hyper Islands Interactive Art Director program i juni i år och jobbar nu båda som frilansare, både som självständiga kreatörer och i team.

Briefen från Skyddsnätet var kortfattad och tydlig; man ville åstadkomma en genomgripande förändring av Skyddsnätet så att webbplatsen bättre kommunicerar med barn och ungdomar. I detta projekt är interaktionen och sökningen prioriterade områden.

- Vårt behov av att bättre kommunicera med målgruppen barn och ungdom på vår webbplats gjorde att vi valde bort traditionella byråer och traditionella sätt att köpa kommunikation. Vi tycker att Xtraworks antog sig vår utmaning på ett utmärkt sätt och jag anser att vi fick ut mer av Xtraworks kreatörer än vad vi kunnat få från en stor, etablerad byrå under samma korta tidsperiod, tillägger Victoria Egler. I Namroud och Nadias förslag såg vi även ett grafiskt nytänkande som jag tror är svårmatchat även för de "riktiga" byråerna som vi annars brukar vara hänvisade till.

*Skyddsnätet som drivs av Räddningsverket och är en fristående journalistisk webbplats med syfte att hjälpa sina läsare att undvika olyckor och skador vill nu utveckla delar av sin sajt för att den bättre ska kommunicera med barn och ungdomar. Skyddsnätet drivs av Räddningsverket tillsammans med över 20 myndigheter och organisationer som vill göra det enklare att leva tryggt och säkert.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Ahlbert, vd på Xtraworks
Mobiltelefon: 070-601 13 30
E-postadress: daniel.ahlbert@xtraworks.se

Victoria Egler, marknadsförare Skyddsnätet.se
Telefon: 08- 590 083 60
E-postadress: victoria.egler@rsv.se


Om Xtraworks

Xtraworks är ett community för kreatörer och professionella uppdragsgivare. Idén bygger på att minska avståndet mellan unga kreativa talanger såväl som etablerade kreatörer och uppdragsgivare. Xtraworks presenterar riktiga, betalda uppdrag så att kreatörerna kan fokusera på att hitta varandra (bilda virtuella arbetsgrupper/microbyråer) och lösa uppgifter. Ambitionen med Xtraworks är att fylla flera uppgifter: en reklambyrå, en scen för nya talanger och en plats där byråvärlden kan hitta nya talanger. Xtraworks har idag drygt 1 700 medlemmar och ingår i Wyatt Media Group tillsammans med Bilddagboken.se, Lunarstorm.se, Tyda.se, Bloggkoll.se, spelsajten Jugador.se samt Wyatt Research och webbyrån Wyatt Creative. För mer information se: www.xtraworks.se och www.wyatt.se

 

Ämnen

  • Statlig, kommunal förvaltning