Pressmeddelande -

Xavitechs företrädesemission övertecknades

Xavitech har under maj genomfört en företrädesemission på ca 2.8MKr med ett övertecknat resultat. Xavitech styrelse har beslutat att nyttja överteckningsoptionen för att tilldela alla sina tecknade andelar.

Vi är nöjda att vår emission har gått bra. Vi har haft stöd från befintliga och från ett stort antal nya aktieägare, säger Xavitechs VD, Jonathan Grip.

För mer information, kontakta:

Jonathan Grip, VD

Jonathan.grip@xavitech.com

Ämnen

  • Finans, aktier, privatsparande

Kategorier

  • aktier
  • nyemission
  • xavitech

Xavitech har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde i medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar. 

Kontakter

Jonathan Grip

Presskontakt VD 0708474671

Relaterat innehåll