Pressmeddelande -

Botkyrkaelever producerade en bok – från text till tryck

Xenter/Tumba gymnasiums elever på medieprogrammet har layoutat, illustrerat och tryckt novellsamlingen Tonårstankar på uppdrag av Broängsskolan. Man har även gjort en medföljande ljudboksversion. De 25 novellerna är skrivna av elever på Broängsskolan på temat ”magiska ögonblick”.

Bokprojektet är ett samarbete mellan Broängsskolan och Xenter/Tumbagymnasium som genomförs för tredje året i följd, men det är första gången som alla steg har utförts av elever och också första gången för 
ljudboken. På onsdag den 19 maj är det releasefest för boken på Broängssskolan. Samma dag finns boken att köpa i Tumba Bokhandel.

Datum: onsdag 19 maj
Tid: 17.00-19.00
Plats: Broängsskolans aula, Kärrvägen 20, Tumba


Bokprojektets olika steg:

1. Första steget var att Broängskolans jury utsåg de 25 bästa novellerna som skulle medverka i boken. Vinnaren Alexander Larssons bidrag fick äran att inleda boken.
2. Sedan tog Lydia Kachemwa (Grafisk kommunikation) hand om texterna och orginalmonterade in dessa dryga 90 sidor i bokens typograferade mallar. Det var ett digert jobb med många timmars textanpassning och inte minst korrekturläsning som Broängens lärare/projektledare Annelie Glamsare hjälpte till med. 
3. Illustrationerna skissades först fram som bildidéer av respektive novell-författare och ritades sedan av Elin Grass (Grafisk kommunikation) i da-torn. 
4. Niklas Köhler Backström (Tryckteknik) tog emot det färdiga dokumen-tet och körde det genom utskjutningsprogrammet (XMF) och via ripda-torn ut på tryckplåt. Han tryckte sedan hela inlagan på en offsetpress.
5. Omslaget baserades på ett foto av Broängseleverna, taget av eleven Vanessa Hollmann. Fotot retuscherades och tryckanpassades av Elin Grass och trycktes sedan av Markus Ridhagen (Tryckteknik) i en fyrfärgs offsetpress.
6. Inlaga och omslag skickades sedan iväg till bokbinderiet för att färdigställas.

Parallellt med den tryckta boken skapades ljudboken:

1. Först träffade 16 ljudelever från årskurs två alla 25 novellförfattarna på Broängsskolan. På plats spelades röstprover in. Nästa gång kom författarna till ljudinstitutionens inspelningstudio för att läsa in sina noveller. I de fall författarna inte ville läsa in texten gjordes det av ljudeleverna.
2. Varje ljudelev producerade två noveller som de redigerade i ljudbearbet-ningsprogrammet Pro Tools. Emelie Björck och Albin Borking läste även in alla på- och avannonseringarna för novellerna och produktionen.
3. Inför slutmixningen och mastring av det inspelade materialet kopplades årskurs tre-eleverna, Hanne Stuedal, Tommy Lundholm och Kristoffer Her-mansson in. Under några intensiva dygn arbetade de i ljudstudio med att be-arbeta och processa ljudet.
4. Alexis Andaur Munez, även han ljudelev, skrev specialkomponerad musik, som redigerades in i den slutliga produktionen.
5. Ljudmastern skickades slutligen till Media Plant som tryckte 1 000 stycken exemplar av ljudboken.


Bakgrund
Broängsskolan har ett årligen återkommande projekt, Brobel-projektet, då deras elever från årkurs 9 bland annat skriver noveller på ett tema. När de för tre år sedan ville trycka novellerna och skapa boken ”Tonårstankar”, kontaktade Broängens Annelie Glamsare tryckarläraren Jan Sätherlund på Xenter Botkyrka. Boken blev då ett samarbetsprojekt med Broängsskolan som uppdragsgivare och Xenter/Tumba gymnasium som producent. I år är det alltså tredje gången som novellerna produceras och trycks i boken ”Tonårstankar 3” på Xenter av Tumba gymnasiums elever och arbetet har nu utvecklats till det obligatoriska projektarbetet i årskurs tre.

Ansvariga lärare för bokproduktionen var Jan Säterhlund (Tryckteknik), Ann-Katrin Ekberg (Grafisk kommunikation). Ansvarig för ljudboken var Vania Moore (Ljud). Projektledare på Broängsskolan har varit Annelie Glamsare.


För mer information kontakta:
Jan Sätherlund, pedagog och ämnesansvarig tryckteknik
jan.satherlund@xenter.se
08-530 623 73

Ann-Katrin Ekberg, lärare och ämnesansvarig grafisk kommunikation
ann-katrin.ekberg@xenter.se
08-530 630 24

Vania Moore, mediepedagog ljud
vania.moore@xenter.se
08-530 630 41

Anneli Glamsare, speciallärare, Broängsskolan
anneli.glamsare@edu.botkyrka.se
0737-36 43 52

Läs mer om Xenter/Tumba gymnasiums medieprogram:
Grafisk medieproduktion (Tryckteknik + Grafisk kommunikation)
Ljud
Film/TV
Foto
Journalistik

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • ljudbok
 • medieprogrammet
 • grafisk medieproduktion
 • ljudproduktion
 • grafisk produktion
 • tryck
 • tryckteknik
 • grafisk kommunikation
 • mediepedagogik
 • noveller
 • boktryckning
 • bokproduktion
 • xenter/tumba gymnasium
 • västmanland tags:broängsskolan
 • uppsala
 • södermanland
 • stockholm
 • botkyrka

Kontakter

Patrik Lark

Presskontakt Marknads- och kommunikationsansvarig Marknadsföring, kommunikation, PR, grafisk profil 08-530 623 89

Relaterat innehåll